Topraklama Raporu Nedir?

Binalarda ve işletme tesislerinde topraklama sistemi elektrik enerjisinin güvenli kullanılması için yapılmaktadır. Topraklama raporu nedir? Bu rapor topraklama ölçümü yapılarak oluşturulan işletme topraklama raporudur. Topraklama raporu bir yıl için hazırlanır ve geçerlilik süresi 1 yıldır. İşletmelerin her yıl topraklama raporu ölçümlerini yeniden yaptırması ve raporu hazırlatması gerekir.

Ölçüm ve raporlamanın nasıl yapılacağı ise Elektrik Enerjileri Topraklama Yönetmeliği ile yasalarla belirlenmiştir. Binalarda elektrik enerjisinin kullanılabilmesi, binanın güvenliği için birçok kurum tarafından topraklama raporu istenmektedir. Bu rapor bir yetkinlik belgesi olarak kabul edilir ve bina faaliyetlerine izin verilir.

Topraklama Raporu Nedir?

Topraklama Raporu Nerelerde İstenir?

Topraklama raporu özellikle işletmeler için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği için, marka tescili, TSE belgelendirme işlemleri, belediye ruhsat işlemleri, itfaiye güvenlik raporu gibi birçok işlem için istenmektedir. Topraklama raporunun hazırlanabilmesi için ölçüm yapacak kişilerin belirli yetkinliğe sahip olması gerekir.

Topraklama raporu nedir ve kimler hazırlar denildiğinde, raporu hazırlayacak olan kişilerin Elektrik Mühendisleri Odasına üye olmaları ve elektrik ya da elektrik – elektronik mühendisliği diplomalarının bulunmaları gerekir. İlgili yönetmeliklerle sadece bu kişilere ölçüm ve raporlama yetkisi verilmiştir. Rapor içeriğinde, ölçüm yapılan tesis bilgileri, ölçümde kullanılacak cihazların standartlara uygun kalibrasyon ölçü bilgileri, ölçümün kimler tarafından yapıldığı ve raporu onaylayan kişi bilgilerine yer verilmelidir.

Toprak Direnci

Topraklama sistemi kurulmadan önce bina çevresinde bulunan alanlarda toprak direnci ölçümü yapılmalıdır. Ölçüm sonucu en uygun alan tespit edilerek topraklama sisteminin kurulabilmesi için alan açılmalı ve topraklama iletkenleri bu alana yerleştirilmelidir. Topraklama raporu hazırlarken toprak direnç ölçümlerinin yapılmış olması gerekir. Topraklama raporu nedir sorusu içerisinde, topraklama direnç formülüne yer verilir ve toprak direnci ile toprak iletkeni toplamı olarak açıklanır. Toprak direnci ölçümü yapılacak olan alanlar ölçüm öncesinde ısıtılmalıdır. Ölçüm çubukları arasındaki mesafe 5 ila 10 metre olmalıdır. Elde edilen değerlere göre rapor hazırlanır.

Ölçümü Kimler Ne İle Yapar?

Topraklama raporu hazırlama yetkisi yönetmelik ile Elektrik ve Elektrik – Elektronik Mühendislerine verilmiştir. Bu yetkinliğe sahip olan kişiler topraklama direncini ölçebilmek için megger firmasına ait megger cihazı olarak bilinen megaohmmetre cihazı ile ölçüm yapmaktadırlar. Ölçüm öncesinde cihaz kalibrasyon ayarlarının standartlara uygun yapılması gerekir.

Topraklama Raporu Nedir?

Hizmet Satın Alabilirsiniz

Topraklama raporu nedir sorusu özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilmesi gereken bir konudur. Bu firmalar bünyelerinde Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı elektrik mühendisleri çalıştırıyorlarsa, bu kişilere iş alanları ile ilgili topraklama raporu hazırlatabilirler. Firma bünyesinde bu yetkinliği sahip çalışanı bulunmayan firmalar ise farklı firmalardan hizmet satın alarak, topraklama direnci ölçümü, sistem kontrolü ve raporlama işlemlerini yaptırabilirler.

Hangi Ölçümler Yapılır?

Tesislerde topraklama raporunun hazırlanabilmesi için birtakım ölçümlerin yapılması gerekir. Yapılacak olan ölçümler arasında;

  • Paratoner sistemi ölçümleri,
  • Topraklama iletkenleri yalıtkanlık direnci,
  • Tesisat süreklilik testi,
  • Topraklama empedansı testi,

Kaçak akım anahtar testi gibi bir takım ölçümler yetkili kişiler tarafından yapılmalı raporlanmalıdır. Tüm ölçümler can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak hassas olarak yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü

Bina topraklama ölçümleri genelde ikiye ayrılmaktadır. Toprak özdirencinin ölçülmesi ve dokunma geriliminin ölçülmesidir. Topraklama özdirenci ölçümü ile topraklama direncinin önceden belirlenmesi ya da topraklama empedansının bilinmesi amaçlanır. Topraklama ölçümü, toprak voltaj ölçümü, normal ölçüm ve toprak direnci ölçümü şeklinde üç farklı aşamada yapılabilir. Ölçüm yapılacak olan alandaki toprak yapısının nemli olması gerekir. Kuru toprak su ile nemlendirilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.