Topraklama Raporu Nasıl Hazırlanır?

Günlük hayatımız ve iş dünyasının en büyük kaynağı elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisini kullanırken belirli kurallara uyulması gerekir. Bunların en başında ise bina ve tesislere elektrik tesisatı çekilirken koruma unsuru olan topraklama sisteminin yapılması gereklidir. Ülkemizde Elektrik Enerjileri Topraklama Yönetmeliği hazırlanmış ve tüm binaların, tesislerin bu yönetmeliğe uygun topraklama yapmaları istenmiştir. Topraklama raporu elektrik enerjisinin verilebilmesi için birçok kurum tarafından istenilen bir yetkinlik belgesi olarak hazırlanmaktadır. Binalarda kullanılan tüm elektrik tesisatı kablo ölçüleri, kullanılacak cihazların durumu, paratoner sistemi ve topraklama iletkenleri bağlantı durumları incelenerek bu rapor hazırlanmaktadır.

Topraklama Raporu Nasıl Hazırlanır?

Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama raporu nedir? Elektriğin dağıtım ve iletim hatları arasında yer alan cihazlarda elektrik kaçağı nedeniyle zarar görmelerini önlemek için, durağan elektriğin bulunabileceği tüm metal akşamlardan özel yalıtımlı kablolar ile elektriğin toprağa iletilmesi ve bu sistemin belirli formatta raporlanmasıdır. Topraklama raporu Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olan Elektrik, Elektrik – Elektronik mühendisliği diplomasına sahip mühendisler tarafında hazırlanmaktadır. Hazırlanan raporda, tesis bilgileri, ölçüm yapacak cihazların kalibrasyon bilgisi, ölçümü yapan ve onaylayan kişilerin bilgileri bulunmaktadır. Raporda çeşitli kısaltma terimler kullanılacak ise açıklamalarının detaylı olarak belirtilmesi gerekir.

Direnç Ölçümü

Topraklama işlemlerinin kurallara uygun yapılması gerekir ve topraklama raporu direnç ölçüm sonuçlarına göre hazırlanmalıdır. Topraklama raporu nedir sorusu tesisin ilk kuruluşunda sorulan bir sorudur. Neden gerekli olduğu nasıl yapılması gerektiği ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Tüm yapı sistemlerinde bu yönetmeliğe uygun yapılması gerekir. Raporlamanın hazırlanabilmesi için topraklama direnç ölçümü yapılmalıdır. Direnç formülü ise toprak iletkeni ile topraklama direnci toplamından oluşmaktadır. Topraklama direnci ölçümlerinde ölçüm çubuklarının konulacağı alanların ısıtılması doğru sonuç almayı sağlayacaktır.

Direnci Ne İle Ölçülür?

Topraklama raporu hazırlayabilmek için çeşitli ölçüm cihazları kullanılmalıdır. Ölçüm cihazlarına mefaohmmetre adı verilmektedir. Portatif ohm metre cihazları olarak kullanılan bu ölçüm cihazları Meger firması tarafından üretildiği için elektrik sistemlerinde meger cihazı olarak da bilinmektedir.

Raporlama Nedir? Kimler Yapar?

Topraklama raporu nedir sorusunun cevabı, elektrik tesisatı bulunan bir yapının topraklamasının doğru yapılabilmesi ve yapılmış olan topraklama sisteminin kontrolü için yetkili kişiler tarafından ölçüm yapılarak hazırlanan rapordur. Topraklama raporu kimler tarafından hazırlanır? Ölçüm yapma ve rapor hazırlama yetkisi EMO üyesi olan elektrik mühendisleri, elektrik ve elektronik Mühendislerine verilmiştir. Firmalar kadrolarında bu özellikte kişiler bulunduruyorsa onlara bulundurmuyorsa dışarıdan hizmet satın alarak raporlarını oluştururlar.

Topraklama Raporu Nasıl Hazırlanır?

Yapılan Ölçümler

Can ve mal güvenliğini sağlamak, binaların elektrik sistemleri verimliliğini artırmak, sistemlerin güçlenmesini sağlamak ve topraklama ile koruma altına almak için çeşitli ölçümlerin yapılması gerekir. Yapılacak ölçüm çeşitleri arasında ise;

  • Süreklilik testi,
  • Yalıtkanlık direnci testi,
  • Topraklama ve çevrim empedansı,
  • Artık akım anahtarları testi,
  • Yıldırımdan korunma paratoner tesisat ölçümleri yer almaktadır.

Bu ölçümler sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilmektedir. Ölçümünü yapan yetkili kişiler ölçüm raporlarını hazırlarlar ve ilgili yerlere sunarlar. Topraklama raporu tüm eksiklikleri ve verimlilik düzeylerini kapsamalıdır.

Topraklama Direnci Nasıl Olmalıdır?

Elektrik enerjisinin güvenli kullanılabilmesi için topraklama sisteminin mutlaka yapılması gerekir. Kaçak elektrik durumlarında elektrik akımı gücü 30 ohm olduğunda can güvenliğini 300 ohm olduğunda da mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle yıldırım olaylarında çok yüksek elektrik akımı boşaltımı yaşandığı için uygun dirence sahip paratoner sisteminin kullanılması gerekir. Topraklamanın yapılacağı alandaki toprak direncinin uygun olması ve topraklama iletkenlerinin 1 metre küp alan içerisine yerleştirilmesi gerekir.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.