0216 606 45 15 0555 650 94 45

KOMPANZASYON PANOSU BAKIMI

Yüksek elektrik enerjisi kullanan işletmelerde reaktif elektrik ihtiyacı kompanzasyon tesisi yapılarak giderilir. Sistemden talep edilen elektrik tüketiminin % 20 endüktif, % 15 kapasitif  ceza sınırı bulunmaktadır. Ceza oranı aşılırsa tüketilen reaktif  miktar reaktif/kapasitif bedel olarak faturalara ceza bedeli işlenir.

Reaktif cezadan kurtulmak için kompanzasyon pano bakımı yaptırılmalı ve kompanzasyon sistemine uzaktan takip erişim modülü ilave edilmelidir. Kapasitif  oranReaktif oran kontrol altına alınmalıdır.

Mühendislik Hizmetlerimiz

KOMPANZASYON PANO BAKIMI

Reaktif Ceza Ödemeyin !!!  Kompanzasyon pano bakımı düzenli olarak yapılmalı arızalı parçalar yenilenmelidir. Efektif ve düşük maliyetlerle teknik destek verelim. Reaktif %20, Kapasitif %15  ceza sınırlarıdır.

PARATONER BAKIMI ÖLÇÜMÜ

Yıldırımsavar olarak bilinen paratoner sisteminin, TS622’ye göre paratoner bakımı ve paratoner ölçümü her yıl 1 sefer yapılmalıdır. Paratoner raporu çalışma bakanlığı, itfaye ve belediye gibi bütün resmi daire denetimlerinde kullanılabilir.

ELEKTRİK TESİSATI MUAYENE RAPORU

Elektrik kullanan işletmelerde pano bakım ve denetim yönetmelik gereği her yıl bir defa Elektrik Tesisatı Muayene ve Uygunluk Raporu için elektrik panolarını kontrol ettirmelidir.  Çalışma bakanlığı, İSG ve kamu denetimlerinde pano bakım raporu istenmektedir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ ve RAPORLAMA

Enerji tesislerinde bulunan elektrik yükünün kontrollü şekilde toprağa iletilmesi için topraklama ölçümü  yıllık periyotlarla yaptırılmalıdır. Ölçüm sonucunda Topraklama raporu alınmalıdır. İş güvenliği, TSE ve tüm resmi denetimler için etkin çözümler sunmaktayız.

TRAFO BAKIMI

Trafo, yüksek gerilim elektriği alçak gerilime çeviren elektrik makinesidir.  Tesis güvenliği ve enerjinin kesintisiz devamı için her yıl 1 defa Trafo bakımı yapılması gereklidir. SMM belgeli Elektrik Mühendislerimizle tesisinde çözümler sunmaktayız.

YÜKSEK GERİLİM İŞLETME SORUMLULUĞU

Trafo bulunan tesislerde kuvvetli akımlar yönetmeliği gereği, Yüksek gerilim tesislerinde manevra yapabilmek için SMM sertifikalı Elektrik Mühendisi kontrol ve yönlendirmesi şarttır. Yüksek gerilim işletme sorumluluğuTrafo Müşaviri ile sözleşme yapmak zorundadır.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

EMO‘ya üye SMM BT sertifikasına elektrik mühendislerimiz ile ve TÜRKAK kalibre belgeli ölçü aletlerimiz ile topraklama denetimini ve testini yaparak topraklama ölçümü hizmeti veriyoruz.

İSG, TSE, Bakanlık, Belediye ve tüm kamu kurumlarında geçerli olacak şekilde güvenilir, zamanında topraklama raporu hizmeti vermekteyiz.

Teknik Makaleler