Topraklama Ölçüm Raporu Örneği

Tüm yapı ve tesislerin güvenli elektrik enerjisi kullanımlarını sağlayabilmek için topraklama sistemlerinin yapılması zorunludur. Bu zorunluluk Elektrik Enerjileri Topraklama Yönetmeliği ile getirilmiştir. Topraklama sistemi kurulmadan önceden, binaların yapısal özellikleri, elektrik tesisatı, elektrik panoları, kullanılacak cihazların akım çekme gücü ve topraklama yapılacak alanın toprak dirençlerinin ölçülmesi gerekir. Bu işler için ilgili yönetmelik ile Elektrik Mühendisleri Odasına (EMO) kayıtlı bulunan Elektrik Mühendisleri ve Elektrik – Elektronik Mühendisleri yetkili kılınmıştır. Bu kişiler topraklama ölçüm raporu örneği hazırlayarak yapılacak işlemleri önceden belirlemektedirler.

Topraklama Ölçüm Raporu Örneği

Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama raporu örneği Word formatında hazırlanır ve ölçüm sonucunda belirlenen değerler bu raporda ayrıntılı olarak belirtilir. Hazırlanacak olan raporda bulunması gereken bilgiler arasında, ölçümlerin yapıldığı tesislerle ilgili bilgiler, ölçümlerde kullanılacak olan cihazların kalibrasyonu ve TSE akredite standartlarında olduğunu gösterir bilgiler, ölçüm işlerini yapan ve raporu onaylayan kişilerin bilgileri, ölçümlerin yapıldığı noktaların tüm ayrıntılarının belirtilmesi, topraklama raporu örneği kısaltmalar kullanılarak oluşturulacaksa, kısaltmalar ile ilgili açıklayıcı bilgiler, yapılan ölçümlerin sonucu ve sonuçlara göre yapılması istenen önerilere yer verilmektedir.

Topraklama Direnç Ölçümü

Topraklama direnci formül olarak, topraklayıcının direnci ile topraklama iletkeninin direnci toplamı olarak tanımlanabilir. Topraklama raporu örneği düzenleyebilmek için toprak direncinin ölçülmesi gerekir. Topraklama direnci ölçümünde, ölçme yapmaya başlamadan önce ölçüm çubuklarının çakılacağı yerlerin ısıtılması gerekir. Ölçüm çubuklarının arasındaki mesafe 5 -10 metre aralıklarla yapılmalıdır. Ölçüm cihazı kabloları çubuklara maşalarla tam temas edecek şekilde tutturulmalıdır. Ölçüm sırasında elektrotlara temas edilmemelidir.

Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ne İle Ölçülür?

Topraklama ölçüm raporu örneği hazırlayacak olan elektrik mühendisleri yapacakları topraklama direnci ölçümlerinde, megaohmmetre adı verilen cihazları kullanarak ölçümlerini yapmaktadırlar. Bu cihazlar megger ismi ile bilinmektedir. Megger firmasının üretmiş olduğu cihazlar olduğu için aynı isimle bilinirler. Portatif olarak üretilmiş ohm metre cihazlarıdır.

Topraklama Ölçüm Raporu Örneği

Ölçme ve Raporlamayı Kimler Yapar?

Yapılacak olan topraklama can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir ve yetkili uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Topraklama işlemleri öncesinde yapılacak olan tüm ölçümler ve raporlama işlemleri Elektrik Mühendisleri Odası üyesi olan, Elektrik Mühendisleri, Elektronik Mühendisleri ve Elektrik – Elektronik Mühendisleri ile aynı odaya üye Serbest Müşavir Mühendis belgesi bulunan kişiler tarafından yapılabilmektedir. Kadrosunda Elektrik Mühendisi bulunan şirketler kendileri bu ölçümlemeleri ve raporlamaları yapabilirler. Ya da dışarıdan hizmet satın alabilirler.

Diğer Ölçümler

Bina ve tesislerin elektrik sistemlerinin güçlendirilmesi, verimliliğinin artırılması ve topraklama sistemi ile koruma altına alınabilmesi için bir takım ölçümlemeler yapılmalıdır. Bu ölçümleme türleri arasında;

  • Topraklama ve çevrim empedansı ölçümü,
  • Yalıtkanlık direnci ölçümü
  • Artık akım anahtarları testi,
  • Süreklilik testi,

Yıldırımdan korunma tesisat kontrolleri ve ölçümleri yer almaktadır. Sayılan bu ölçüm çeşitleri yetkili kişiler tarafından yapılır ve her ölçüm ayrıntılı olarak raporlanır. Hazırlanan raporlarda sistemin tüm eksikleri, yapılması gerekenler ayrıntılı olarak belirtilir.

Topraklama Direnci

Yapılan ölçümler sonucu tespit edilen topraklama sisteminin kurulacağı alanın toprak direnci en az değerde olması canlıların güvenliği açısından önemlidir. Yıldırım olayları gibi atmosferik elektrik boşalmalarında toprak direncinin düşük olması tehlikeleri en aza indirmiş olacaktır. Topraklama direnci özgül toprak direnci olarak ölçülür ve 1 metre küp alan içerisinde yapılan iki yüzey arası direnç ölçümüdür. Bu ölçüm değerleri toprak yapısına göre değişmektedir. Direnç değeri en düşük olan alan bataklık alanlardır. En yüksek olan alanlar ise taşlı zeminlerdir. Sistem kurulmadan önce bina çevresinde bulunan tüm toprak alanlarda gerekli ölçümler yapılmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.