Reaktif Ceza Takibi

Fabrikalar, elektrik makinaları, iş makinaları ve motorlar endüktif çalıştıkları için bağlandıkları şebekeden reaktif güç çekerler. Florasan lambalar, çamaşır makinaları, buzdolabı ve klimalar endüktif devreye sahiptir ve reaktif güç çekerler. Devrede asıl işi aktif güç yapar, reaktif güç ise her döngüde şebekeden çekilir ve döngü sürerken şebekeye geri verilir. Reaktif gücün oluşması, aktif gücün azalmasına yol açar, buda verimin düşmesi demektir. Bu anlamda reaktif güç sıfıra ne kadar yakın olursa verim de o kadar yüksek olur. Akım ile gerilim arasındaki faz farkının en ideal açıya getirilerek, sistemi olumsuz etkileyen reaktif yüklerin sıfıra yaklaştırılmasına ve bu şekilde verimin artırılmasına da kompanzasyan denir.

Reaktif ceza, reaktif enerji tüketimine bağlı olarak gelişen, şebekenin gerekenden fazla yüklenmesi ve kayıpların artması gibi sebeplerden dolayı normal tüketim bedelinin dışında bir ek fiyatlandırma işleminin yapılmasına denir.

EPDK’nın güncel elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği” 16. maddesine göre; “Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının %20 sini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15 ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.”

Bağlantı gücü 50 kVA’ nın üzerinde olan her kurum bağlı olduğu dağıtım/ iletim şirketine karşı kanun gereği reaktif güç kompanzasyon sistemi kurmak ve bu sistemi doğru şekilde işletmek ile sorumludur. Kompanzasyon sisteminin doğru olarak işletildiğini denetlemenin en kolay yolu ise, düzenli olarak elektrik sayacı endeks takibi yapmaktır.

Elektrik Sayacı Endeks Takibi

Reaktif ceza ilgili dağıtım / İletim şirketlerince her fatura döneminde hesaplanır. Normal şartlarda bir fatura dönemi bir aylık tüketimi kapsamaktadır. Bu anlamda aylık döngü içerisinde günlük endeks alarak cezaya düşmenin önüne geçilebilir, yani ters giden herhangi bir durumda tedbir alınabilir. Personel tarafından her gün belirlenen bir saatte sayaç değerleri excel dokümanında işlenerek günlük ve aylık kümülatif toplam oranlar takip edilebilir.

Endeks takibi yapmak için yeterli bir personelin olmaması halinde veya iş gücü kaybının önüne geçilmesi amacıyla bu işlem otomatik olarak yazılım ile yapılabilir. Bu yazılım saatlik, günlük, aylık veya belirlenen herhangi iki tarih arasındaki sayaç endeksi verilerini otomatik olarak hesaplayarak kullanıcılara e-mail, sms gibi araçlar ile bilgi verebilmektedir.

Elektrik Faturasında Ceza Kontrolü Nasıl Yapılır?

Genellikle tüketiciler faturada reaktif güç tüketiminin kontrolünü düzenli olarak yapmazlar. 50 kVA kurulu gücün üzerindeki tüm kullanıcılar faturalarının kontrolünü düzenli olarak yapmalıdırlar. Faturalarda reaktif tüketim bedelleri endüktif reaktif / kapasitif reaktif olarak açıkça belirtilir. Her fatura döngüsünde mutlaka kontrolü sağlanmalıdır. Düzenli olarak yapılan endeks takibi sayesinde ödenen reaktif güç cezalarının önüne geçilerek işletme enerji giderlerinde ciddi oranda bir tasarruf sağlanmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Reaktif Ceza Sınırı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.