Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

Doğa olaylarının insanlara verdiği zararlar azımsanmayacak boyutlardadır. Ciddi sonuçları olan doğa olayları tarih boyunca yaşanmıştır. Bundan dolayı her zaman bu konularda bilinçli olmak ve gereken önlemleri almak önemli olmuştur. Doğa olayları arasında yer alan yıldırım için de aynı şekilde ne olduğunu ve nasıl önleneceğini bilmek gerekir.

Yıldırımın çok fazla etkisi olduğu fark edilmemesine karşılık büyük oranda zararı olan bir doğa olayıdır. Yıldırımdan korunma sistemleri ve yolları konusunda ise oldukça fazla bilgi bulunur. Bunların bilinmesi oluşacak zararların önceden engellenmesini sağlar. Bu konuda oluşturulmuş yasal dayanaklar da bulunur. Yıldırımdan korunma yönetmeliği adı altında bir yasal zeminde toplanmıştır.

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

Yıldırım Nasıl Oluşur?

Yıldırımın nasıl oluştuğunu bilmek yıldırımdan korunma sistemleri konusunu daha iyi anlamanıza neden olacaktır. Bu noktadan hareket ederek şimşek ile karıştırılması da önlenebilir. Yıldırım, bulut ve toprak arasında oluşan bir doğa olayıdır. Çünkü toprakta oluşan negatif elektriğin bulutlarda oluşan pozitif elektrik karşısında bir transfer yaşanması olarak adlandırılabilir. Şimşek ile farkı ise şimşeğin sadece bulutların arasında meydana gelen ve zarar verme ihtimali olmayan bir doğa olayı olmasıdır.

Yıldırımdan Korunmak

Yıldırımdan korunma sistemleri konusunda en yaygın bilinen yolların başında paratoner gelir. Evlerin veya binaların tepesinde bulunan ve sivri bir direğe benzeyen yapılara paratoner denir. Bu sistem elektrik akımının zarar vermesini engelleyerek toprağa geri ulaştırılmasına olanak sağlayan bir iletken görevi görür. Bakır teller ile iletkenliği artırılarak bir anlamda iletken olarak kullanılır. Yıldırım düşmesi anında meydana gelen elektrik yoğunluğunu iletkenliği sayesinde toprağa geri ulaştırarak insanlara ve yaşam alanlarına zarar verilmesini engeller.

Yıldırımdan Korunmanın Yasal Zemini

Yıldırımdan korunma yönetmeliği adı altında oluşturulan yasal zemin bu doğa olayının insanlara zarar vermesini engellemek için oluşturulmuştur. Bu yönetmelik toplamda 4 bölümden meydana gelir. Yönetmeliğin ilk bölümünde yıldırımdan korunma ile alakalı temel kurallar yer alır. İkinci kısımda ise risk yönetimine yer verilir. Daha net anlamı ile toprağa düşen yıldırım sonucunda oluşabilecek risklerin ve zararların değerlendirilmesi yer alır. Üçüncü bölüm ise yapılarda oluşan fiziksel zararlar ve hayati tehlikelerin durumunu göstermek içindir. Son bölümde ise yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemlerin değerlendirilmesi yer alır.

Yıldırımdan Korunma Konusunda

Yıldırımdan korunma konusunda oluşturulan yönetmelik aslında doğa olayı olarak bu durumun ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Çünkü diğer doğa olayları kadar fazla zararı vardır. Bunun için olası zararların bilinmesi ve alınabilecek önlemlerin oluşturulması konusunda bilinçli olmak önemlidir. Yönetmelikte bu konulara değinilen birçok kısım bulunur. Yıldırımla alakalı temel kavramlar ve beraberinde nasıl önleneceği gibi detaylara yer verilir. Bunun için konuya daha çok hakim olmak için yönetmeliğin de okunması önerilir.

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

Yıldırımın Zararları

Yıldırımın insana veya yapılara vereceği zarar büyük oranda nasıl temas ettiği ile alakalıdır. Çünkü yıldırımdan korunmak için yapılması gereken önlemler bu zararlardan hareketle oluşturulmuştur.

İlk olarak en tehlikeli olanın direkt temas olduğu unutulmamalıdır. Bir insanın elinde bulunan bir materyale temas etmesi halinde ciddi yanıkların oluşması söz konusu olabilir. Hatta yıldırımın yüklü olduğu güce bakarak solunum zorluğu veya kalp durması sonuçlarının yaşanabileceğini de unutmamak gerekir. Bunun için yıldırım ve yağmur durumu olan havalarda kapalı alanlarda kalmaya özen göstermek ve koruma alanlarında bulunmak önerilir. Aksi durumda ölümle sonuçlanabilecek olayların yaşanması ile karşı karşıya kalmak zorunda kalınabilir. Yıldırım korunma yollarını bildikten sonra tehlikesi en aza indirilebilir.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Raporu Örneği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.