Topraklama raporu işletmeler için resmi bir belge olup, özellikle imalat işletmelerinin kuruluş aşamasında yaptırması zorunlu olan işlemlerden birisidir. Topraklama raporu verilecek olan işletmenin alanında uzman ve yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından topraklama konusunda bir kontrolden geçmesi istenir. Yapılan kontroller sonrasında topraklama işlemi yapıldığı ve bir sorun olmadığı anlaşılır ise bunun sonucunda rapor düzenlenir.

Topraklama oluşabilecek herhangi bir elektrik kaçağı durumunda kaçağın toprağa aktarılması anlamına gelir. Bu sayede yaşanabilecek bir elektrik kaçağı sorununda bunun insanlara ve yapılara zarar vermesini engellemek adına yapılan bir işlem demek daha doğru olacaktır. Topraklama yapılmadan önce uygulanacak alanda birtakım ölçümler yapılır. Ölçümler topraklama raporu adı altında bir şekle bürünür. Bu rapordan topraklama yapılıp yapılmayacağı anlaşılabilir.

Topraklama Nedir?

Topraklama, herhangi bir elektrik tesisatından veya elektrik kullanan bir malzemeden dolayı yaşanması olası olan elektrik kaçağının kullanılan iletkenler aracılığı ile toprağa aktarılması anlamına gelir. Elektrikli bir cihazda yaşanabileceği gibi bir elektrik tesisatının tamamında da yaşanabilir. Böyle bir durumda açığa çıkacak elektrik kaçağı önlem alınmadığı durumda ciddi sorunların hatta ölümlerin bile oluşmasına neden olabilir. Bundan dolayı topraklama mevzuatta yer alan ve işletmeler için bile zorunlu olan işlemlerden bir tanesidir. Hayat kurtarıcı yönü oldukça fazladır. Her topraklamanın doğru yapılması da beklenmediğinden topraklama raporu konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

Topraklama Raporu Örneği

Topraklama Raporu Nedir?

Topraklama raporu kavramı resmi bir karne olarak tanımlanabilir. İşletmelerin kuruluş aşamasında yaptırması zorunlu olan işlemlerden bir tanesi olmasından dolayı onay alınması için elektrik konusunda uzman birileri tarafından topraklama konusunda bir kontrolden geçmesi istenir. Bu kontrolün sonucunda topraklama işlemi yapıldığı ve bir sorun olmadığı anlaşılır. Topraklama raporu örneği bakıldığında bir raporun onay alması için yapılan işlemlerin ve neye göre bu raporun verildiğinin net şekilde ortaya konması gerekir.

Topraklama Raporunu Kim Verebilir?

Topraklama raporu örneği üzerinde usta bir elektrik mühendisinin imzası bulunmak zorundadır. Topraklama konusunda böyle bir rapor verebilecek, mühendisler odasına kayıtlı olan bir mühendis tarafından verilmeyen herhangi bir rapor resmi kurumlar tarafından kabul görmeyecektir. Bu raporda uygulanan binada bulunan herhangi bir elektrik kaçağı durumunda binanın kendisine ve içerisinde bulunan canlılara zarar vermeyeceğinin test edildiği, ölçümler ile ortaya koyulduğu anlatılır. Raporda bunu test etmek için neler yapıldığı ve ölçüm sonuçlarına da yer verilmelidir.

Raporda Neler Bulunur?

Bir topraklama raporunda bahsedilen detaylara ek olarak binaya uygulanan topraklama işlemine dair bina yapısı ve topraklama ölçümü ile alakalı sonuçlar da yer almalıdır. Böyle bir hizmeti almak istediğinizde başvuracağınız yer serbest şekilde çalışan serbest mühendisler olabilir. Sadece bu işlemleri yapan uzman mühendisler de bulunur. Bu kişilere ulaşabileceğiniz özel mühendislik firmaları da bulunur. Bundan dolayı hangi kurumun istediğine ve nereden istediğine yönelik bir araştırma yapılması daha iyi olacaktır.

Topraklama Raporu Örneği

Kontroller

Bir kez rapor aldıktan sonra işlemin tamamlandığı düşünülmemelidir. Çünkü yapılan bu işlemler ve alınan rapor işletme faaliyetine göre değişmekle birlikte 1 veya 5 yıl arasında yenilenmesi zorunlu bir rapordur. Ayrıca işlemlerin yenilenmesinin istenmesinde amaç topraklama işleminin yeniden kontrol edilmesidir.

Elektrik, hayati tehlike doğurabilecek bir sorun olduğundan dolayı önlem almak ve önlemleri de maliyetten kaçınmada kontrol etmek gerekir. Önlemler alındıktan sonra ciddi oranda tehlike önlenmiş ve elektrikten kaynaklanan bir sorunun büyük oranda önüne geçilmiş olur. İnsan hayatı da şansa bırakılamayacağından dolayı kontroller de mutlaka yapılmalı ve sık aralıkla ölçümler yenilenmelidir.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.