Trafo Üreticileri

Trafolar, elektrik iletim hatlarının bel kemiği diye tabir edilen aktarma elemanlarıdır. Peki, trafo ne işe yarar? Elektrik enerjisinin taşınması esnasında elektrik hattının uzunluk durumuna bağlı olarak oluşan enerji kayıplarından dolayı  hattın belirli noktalarında elektriğin yükseltilmesi gerekir. Böylelikle son kullanıcı dediğimiz evlere ya da iş yerlerine sağlıklı bir elektrik enerjisi verilebilsin. Bu işlemi gerçekleştiren trafolara yükseltici trafo adı verilmektedir.

Elektrik santralinden çıkan elektrik enerjisinin son yolculuğu, evler ve iş yerlerdir. Yalnız meskenlere elektrik enerjisi verilmeden önce santralden gelen elektrik enerjisinin 220 V seviyesine düşürülmesi gereklidir.

Evlerde kullanılan elektriğin voltaj bakımından büyüklüğü 220 V ve 50 Hz’dir. Trafolar sadece elektriğin dönüştürülmesinde kullanılırlar ve alternatif akım frekansı olan Hertz’e etki etmezler. Elektrik son kullanıcıya verilmeden önce genelde mahallelerde trafo binaları içinde bulunan trafolarda düşürülür. Bu tip trafolara ise düşürücü trafo adı verilir. Trafo üreticileri bu tip büyük trafoları sıfırdan üretirler. Zira trafonun kullanım alanı eşitlilik gösterebilir ve kontrol edeceği elektrik enerjisi de yine aynı şekilde her yerde farklıdır. Bu yüzden bu büyüklükteki trafoların genellikle standarda bağlanmış bir seri üretim modeli yoktur.

Trafo Üreticileri

Trafolar Nasıl Çalışırlar?

Trafolar, elektrik makinesi olarak sınıflandırılmaktadır. Elektrik makinelerinde verim adı verilen ve makineden yaptığı işe yönelik alınan güç faktörüne verimlilik denilir. Transformatörler hareket eden ya da dönen parçası olmayan ve verimlilik açısından en yüksek verime sahip elektrik makineleridir. Bundan dolayı da kullanım ömürleri bir hayli yüksektir. Trafo üreticileri bu makineleri üretirken cihazın çalışacağı gerilim faktörünü, besleyeceği yer faktörünü ve çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak üretim yaparlar.

Kullanım alanlarına göre trafolar, kuru zemin ve mekan içinde kullanım, su altında kullanım ya da yer altında kullanım çeşidine göre üçe ayrılırlar. Hepsinin çalışma prensibi aynıdır ve değişmez. Transformatörler elektrik enerjisinin ortaya çıkardığı manyetik alanı kullanarak elektrik enerjisine dönüştürürler. Çıkış gerilimleri ise kullanılacağı yere göre giriş geriliminden yüksek ya da daha alçak olabilirler.

Transformatörlerin İletken Sargı Biçimleri

Transformatörler üretim aşamasından önce yapılan hesaplar akabinde üretime geçer. Trafo üreticileri üretimi yapmadan önce çalışma gerilimi ve çalışma koşullarını tespit eder daha sonra gerekli hesaplamalar yapılarak üretim aşamasına başlanılır. Trafo, bir makara üzerine sarılan ince ve emaye kaplı iletkenlerin manyetik akım oluşturması prensibiyle çalışır. Bir trafoda giriş sargısı ve çıkış sargısı olmak üzere iki farklı sargı çeşidi bulunmaktadır. Giriş ve çıkış sargıları aralarında elektriksel bir bağ olmaksızın üst üste sarılırlar.

Makaraya ilk olarak giriş sargısı olan primer bobin sarılır. Daha sonra bu sargı yalıtkan bir bant ile kaplanarak üzerine çıkış sargısı olan sekonder bobin sarılır. Sarım işlemi bittikten sonra oluşan trafo bobinini manyetik akıyı dağıtacak bir iskelete ihtiyacı olduğundan dolayı nüve adı verilen düzeneğe oturtulması işlemi yapılır.

Trafo Nüvelerinin İmalatı ve Çalışması

Trafo nüvesi ilk bakışta yek pare bir demir parçası gibi görünse de aslında onlarca ince galvanizli sacın bir araya gelmesiyle oluşturulan bir yapıdır. Nüveler E şeklinde ince sac parçalarından oluşurlar ve yapılan hesaplar neticesinde trafo üreticileri bu saclardan kaç tanesinin hangi kalınlıkta üst üste gelerek nüveyi oluşturacağını belirlerler. Nüvenin önemi şudur. Nüve giriş bobinine verilen elektrik enerjisinin yarattığı manyetik akımı üzerinde taşıyarak sekonder bobine ulaştırır. Böylelikle trafo çalışır hale gelmiş olur.

Trafo Üreticileri

Trafo Üreticileri Trafo Fiyatlarını Neye Göre Belirler?

Trafo fiyatları her projede farklılık gösterir. Zira trafo her kullanıcı için sıfırdan üretilen bir elektrik makinesidir. Giriş-çıkış gerilimleri, çalışma koşulları gibi faktörler göz önünde bulundurularak üreticiler tarafından bir fiyatlandırma yapılır.

Trafoların Kullanıldığı Gerilim Tipi Nedir?

Trafolar, alternatif akım dediğimiz ve evlerde ya da diğer meskenlerde kullanılan elektrik ile çalışırlar. Zira alternatif akım diğer adıyla dalgalı akım saniye 50 kez artı ”+” 50 kez de eksi ”-” kutupta ilerleyen bir akım çeşididir. Bu da içinden geçtiği iletkenin etrafında manyetik bir akım oluşmasına sebebiyet vermektedir. Oluşan manyetik akım bir bobinden diğerine aktarıldığında elektrik enerjisi elektromanyetik indüksiyon ile taşınılmış olur.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.