Trafo Firmaları

Hayatımızın her aşamasında kullanmış olduğumuz elektrik enerjisi, çeşitli santrallerde üretilen elektrik enerjileridir. Bu enerji bizlere trafo firmaları tarafından üretilmiş ve kullanım alanlarına kurulmuş olan trafolar ile iletilmektedir. Üretim alanında yükseltici trafo çeşitleri kullanılırken, son kullanım alanında alçaltıcı trafo çeşitleri kullanılmaktadır.

Üretim alanından, kullanım alanına verim ve gerilim düşümü yaşanmaması için önce trafolar sayesinde gerilim yükseltilerek dağıtımı yapılır. Kullanım alanında ise cihazların ihtiyacı olan seviyeye indirerek abonelere dağıtımı yapılır.

Trafo Firmaları

Trafonun Tanımı

Trafo ne demek? Fransızca bir kelime olan transformatör yani dönüştürücü anlamına gelen kelimenin kısaltılmasıdır. Elektrik akımı gerilimlerinde voltaj diye bilinen elektrik basıncını ayarlayan sistemdir. Günümüzde çok sayıda trafo firmaları bulunmakta ve kullanım alanlarına göre tüm trafo çeşitlerini üretmektedirler. Trafolar ilk olarak 1831 yılında Michael Faraday tarafından keşfedilmiştir. Yaptığı deneyler ile iki sargı arasında anlık akım iletildiğini keşfetti ve güvenli kullanım için trafoların üretilmesine başlandı.

Trafo Sigortaları

Trafo firmaları tarafından kullanım alanlarına göre farklı özelliklerde üretilen tüm trafo çeşitlerinin amacı aynıdır. Sadece gelen akım oranına ve kullanım alanı büyüklüğüne göre yapılarında farklılık vardır. Tüm trafo giriş ve çıkışlarında çeşitli sigortalar kullanılmaktadır. Bunun amacı şebekelerde oluşabilecek bir arıza durumunda alıcıların olumsuz etkilenmemesi için akımın kesilmesini sağlayan elektrik sigortaları kullanılır.

Trafoların Bakımı

Yüksek gerilim olarak gelen elektrik akımının kullanılacağı alanın amacına uygun olarak azaltılmasını ya da yükseltilmesini sağlayan trafoların bakımları her yıl düzenli olarak yapılmalıdır. Trafo firmaları bünyelerinde Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı Elektrik Mühendisleri bulundurmak ve bu kişiler tarafından trafoların bakımlarının yapılmasını sağlamak zorundadır.

Trafolar, elektrik şebekelerinin kalbi durumundadır. Bu nedenle bakımlarının düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması can ve mal güvenliği açısından her zaman önem taşımaktadır. Aynı zamanda yapılacak işlerin ve hayatın kesintisiz sürdürülebilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Transformatör Bakımının Önemi

Elektrik şebekelerinde kullanılan trafolar, belirli aralıklarla bakım yapılmadığında arıza yapma riski her zaman yüksek olacak ve enerji kullanımında istenmeyen kesintileri yaşatabilecektir. Tamamen teknolojiye bağlı kaldığımız günümüzde elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkileyecektir. Yeni sistemler ile trafo arızalarında yakın bölge trafo üzerine atlatma yapılabilmekte ve elektrik akımı o trafo üzerinden geçici olarak kullanım alanlarına verilebilmektedir. Bakımı yapılmayan trafolarda patlama riski bulunmaktadır. Böyle bir olay yaşandığında çevresine ve canlılara zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bütün bunlar hesaplandığında trafo bakımının önemi ortaya çıkmaktadır.

Trafo Firmaları

Trafo Firmaları Tarafından Yapılan Bakımlar

Trafo üreticileri tarafından yapılan trafo bakımlarında, tüm giriş ve çıkış bağlantıları temizlenir ve kontrol edilerek sıkı olması sağlanır. En önemli bakım trafo yağ testinin yapılmasıdır. Yağ trafolarının güvenli çalışmasını sağlayan en önemli unsurdur. Trafolarda izolasyonun sağlanmasını ve ani soğumalar yağ ile sağlanmaktadır. Bakımlarda tüm yağ testleri yapılır ve özelliklerini koruyup korumadığı kontrol edilir. Kullanılan yağ zamanla oksijen sayesinde asitlenebileceğinden özelliğin kaybedebilecektir. Trafo yağlarının kontrol edilmesi için yapılan testler arasında, kimyasal testler ve delinme testi bulunmaktadır.

Trafo bakımlarında topraklama sistemleri kontrol edilmeli, bağlantı noktaları temizlenmeli ve sıkılmalıdır. Topraklama yayılma direnci ölçümü yapılarak verimliliği hesaplanmalıdır. Trafoların dış bölümleri gözle kontrol edilir ve boyalarında dökülme varsa tekrar boyanarak metal akşamların yalıtımı sağlanmaya çalışılır.

Yine trafo dışında farklı noktalarda yağ sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Yağ kaçağı ya da sızıntısı varsa bu sorun hemen giderilmelidir. Yağ seviyesi ölçülerek eksilme varsa tamamlanmalıdır. Tüm bu kontroller yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve trafo firmaları tarafından takip edilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Raporu Örneği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.