Topraklama Ölçüm Kaç Olmalıdır?

Topraklama, can ve mal güvenliği açısından yapılması gereken en önemli işler arasında yer almaktadır. Topraklama sistemleri sayesinde cihazların ve canlıların güvenlikleri sağlanmış olur. İyi bir topraklama sisteminin kurulacağı alanda yapılan topraklama ölçümlerinde toprak direnci en fazla 10 ohm olarak ölçülebilmelidir. Toprak direnci sıfıra yakın oldukça topraklama kalitesi artacaktır. Topraklama ölçümü yapılmadan yer belirlemesi yapılmamalıdır. Topraklama ölçüm raporu her türlü binalar için yetkili kişiler tarafından ölçüm yapılarak hazırlanmalıdır.

Topraklama Nedir?

Elektrik tesisatlarında ve elektrik ile çalışan tüm cihazlarda yalıtım hatasından kaynaklı olarak elektrik kaçağı meydana gelebilmekte ve bu kaçağın cihazlara ve canlılara zarar vermeden toprağa aktarılması işlemine topraklama denilmektedir. Topraklama için cihazların sabit metal bölümlerine iletken tel ile bağlantı yapılır ve bu telin bir ucu toprak ile buluşturulur. Topraklama ölçümü yapılacak alanlar bina temelinin en az 1 metre uzağına olacak şekilde seçilir ve uygun toprak yapısına göre ölçümler yapılır.

Topraklama Ölçüm Kaç Olmalıdır?

Kimler Yetkilidir?

Bina ve tesislerde kullanılacak elektrik tesisatı, topraklama sistemi yönetmelik ile belirli standartlara bağlanmıştır. Topraklama için Elektrik Enerjileri Topraklama Yönetmeliği çıkartılmış ve bu yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Topraklama ölçüm raporu hazırlama yetkisi sadece Elektrik Mühendisleri Odasına kaydı bulunan Elektrik Mühendisleri ile Elektrik – Elektronik Mühendislerine verilmiştir. Topraklama ölçümü yapılmadan önce ölçüm için kullanılacak cihazların kalibrasyon ayarlarının yapılması gerekir.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama ölçümü yapacak olan kişiler önce ölçüm alanlarını gözle kontrol ederler. Toprak yapısının uygun olduğu alanlarda megger cihazı ile ölçümlerini yaparlar. Megaohmmetre olarak bilinen bu cihazlar Meggerfirması tarafından üretildiği için bu isim ile anılır. Topraklama ölçüm raporu öncesinde yapılacak ölçümler için toprağın nemli olması istenir. Toprak kuru ise su ile hafif nemlendirilir ve ısıtılır. Bu işlemler doğru sonuç elde edilebilmesi için yapılır.

Topraklama Raporu Hangi Bilgileri Kapsar?

Topraklama raporunda, öncelikle tesis bilgileri, ölçümü yapan mühendislerin bilgileri, onaylayan bilgileri, kullanılan cihaz ve cihaz kalibrasyon bilgileri yer alır. Ayrıca topraklama rapor formunda, gözle yapılan muayene, çevrim empedans ölçümü, topraklama direnç ölçümü, toprak özgül direnci, tesisat yalıtkanlık direnci, süreklilik testi, hata akım kontrolü, besleme otomatik açma testi bilgilerine yer verilmektedir.

Topraklama Ölçüm Kaç Olmalıdır?

Periyodik Kontrol Süreleri

Gerekli ölçümler ve raporlamalar hazırlandıktan sonra bina ve tesisler için yapılan topraklama sistemleri, tesis yapı durumuna göre belirli sürelerde periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu süreler; elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan tesislerde 2 yıl, enerji nakil hatlarında 5 yıl, sanayi tesislerinde 1 yıl, topraklama tesislerinde 2 yılda bir düzenli olarak yapılması gerekir. Hareketli işletmelerde ve yer değiştirilebilir sistemler için topraklama kontrolleri 6 ay ara ile yapılmalıdır. Ürün üretim türüne göre, parlayıcı ve patlayıcı madde ile zararlı maddeler kullanarak çalışın cihaz sistemleri ile ıslak zemin ortamlarında çalışan sistemler için topraklama ölçüm ve kontrolleri 1 yıl dolmadan periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Rapor Düzenlenmenin Önemi

Topraklama sistemleri, tüm canlılar ve kullanılan cihazlar için büyük öneme sahiptir. Yüksek öneme sahip olan bu ölçümlerin yapılabilmesi için TSE akreditasyonu bulunan kuruluşlara ve yetkili kişilere yaptırılması gerekir. Binalar için alınması gereken bazı belgeler için çeşitli kurumlar tarafından topraklama ölçüm raporu istenmektedir. Raporu bulunmayan binalar ve o binalarda faaliyet gösteren kurumlara istenilen yetkinlik belgesi verilmemektedir. Yapılan ölçüm ve hazırlanan raporda topraklama ölçümünün 10 ohm değerinden yüksek olmaması ve sıfıra yakın olması istenmektedir. Ayrıca topraklama işleminde kullanılacak malzeme ölçülerinin tesis yapılarına ve toprak direncine uygun olması gerekir.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.