Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

Adı yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma yönetmeliği olarak bilinen bu yönetmelik TS 62305 standardı olarak belirlenmiştir.

Yıldırımdan korunma yönetmeliği 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

1.TS EN 62305-1 Yıldırımdan Korunma / Bölüm 1 Genel Kurallar,

2.TS EN 62305-2 Yıldırımdan Korunma / Bölüm 2 Risk Yönetimi,

3.TS EN 62305-3 Yıldırımdan Korunma / Bölüm 3 Yapılarda Fiziksel Hasar ve Hayati Tehlike,

4.TS EN 62305-4 Yıldırımdan Korunma / Bölüm 4 Yapılarda Bulunan Elektrik ve Elektronik Sistemler,

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

  • TS EN 62305-1

62305-1 olarak adlandırılan bu standart yapıların ve yapıların tesisatlarının, içlerinde bulunan insanların ve yapılara bağlı olan hizmet tesisatlarının olası yıldırım düşmesi durumlarından korunması için uygulanacak olan genel kuralları ve prensipleri içerir.

  • TS EN 62305-2

62305-2 olarak adlandırılan bu standart ise risk yönetimi uygulamalarını kapsamaktadır. Yeryüzüne düşen yıldırımlardan dolayı söz konusu yapılarda ve hizmet tesisatlarında meydana gelen risk faktörlerinin değerlendirilmesini kapsayan bu standart ile risklerin değerlendirilmesi için bir prosedür sağlanması söz konusudur. Bahsi geçen risk ya da riskler için katlanılabilir en üst sınır belirlendikten sonra, riskin katlanılabilir seviyeye ya da daha da altında çekilmesi için gerekli uygulama, korunma tedbirlerinin belirlenmesi ve bir prosedür haline getirilmesini kapsar.

  • TS EN 62305-3

62305-3 olarak adlandırılan bu standart ise ilgili yapının söz konusu yıldırım düşmesinden kaynaklı fiziksel hasarlara karşı yapının korunma sistemi vasıtası ile oluşacak olan herhangi bir dokunma ve adım gerilimlerinden dolayı canlılara verebileceği zararın önlenmesi ile ilgili olan madde ve kuralları kapsamaktadır.

  • TS EN 62305-4

62305-4 olarak adlandırılan bu standart ise yıldırımdan korunma sistemi bulunan yapı içerisindeki elektrik sistemleri ve elektronik sistemler için koruma ve olası bir risk durumunda en az zarar ile atlatılması konularını kapsamaktadır. Yıldırım düşmesi sonucu açığa çıkan elektromanyetik darbenin elektrik sistemi ve elektronik sistemler üzerinde bırakacağı kalıcı hasarlara karşı koruma sağlama ve risk azaltma prosedürlerini içermektedir.

Yıldırımdan korunma yönetmeliği bu 4 ana başlık altında toplanmakta ve yıldırımdan korunma yolları hususunda gerekli yönetmelik ve prosedürleri kesin çizgiler ile belirlemektedir.

Amaç

Yıldırımdan korunma yönetmeliği yıldırımdan korunma tesislerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından maksimum güvenlikli olarak tasarlanmasına, işlerliğinin sağlanmasına ve gerekli denetimlerin yapılması hususundaki esasları kapsar.

Yıldırımdan korunma yönetmeliği tarafından standartları belirlenmiş olan yıldırımdan koruma tesisleri yıldırım oluşmasını engelleyemez ancak yıldırımdan korunma yolları konusunda yardımcı olarak söz konusu yapılarda en az can ve mal kaybının yaşanması konusunda alınması gereken tedbirleri içermektedir.

Yıldırımdan korunma yönetmeliği 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

Söz konusu yönetmelik, yüksekliği maksimum 60 metre olan yapıların olası yıldırım düşmelerine karşı yıldırımdan korunma ve en az can ve mal kaybı ile atlatılması hususundaki yönergeleri içerir.

Söz konusu yönetmelikte bahsi geçen maddelerden bir ya da birden fazlası fiziki ya da yerel koşullar veya teknik koşullar sebebi ile yerine getirilemiyorsa ya da söz konusu madde ya da maddelerde değişikliğe gidilmesi gerekiyorsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gerekçeli başvuru yapılmalıdır.

Gerekli araştırma, inceleme ve keşif çalışmalarının ardından uygun görülen durumlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili maddenin ya da maddelerin uygulanmamasına da ya da ilgili maddelerde değişikliğe gidilmesine karar verebilir.

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri, demir yolu sistemleri, iletişim sistemlerinin bina dışı yapıları, her türlü taşıt (kara, hava, deniz) ve kıyıdan açıktan olan bütün yapılar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Bir önceki yazımız olan Reaktif Güç Nedir başlıklı makalemizde reaktif endüktif güç nedir, reaktif güç ve reaktif güç raporu hakkında bilgiler verilmektedir.