Elektriksel Potansiyel Nedir?

Dünyada bulunan canlı ve cansız her bir cismin yoğunluğu az ya da çok olan belirli bir elektriksel potansiyel özelliği bulunur. Elektriksel potansiyel nedir başlığı altında bu potansiyelin ne gibi alanlarda kullanılabileceğine
ve hesaplamasının hangi formüller üzerinden yapılabileceğine cevap bulunabilmek mümkündür. Elektrik potansiyeli olan bir cisim için, potansiyel miktarına bağlı olarak çevreye uygulanan bir elektrik alanı söz konusu olur. Bu potansiyeli bünyesinde barındıran cisim açısından söz konusu pek çok formül de devreye girer.

Elektriksel Potansiyel ve Gerilim

Elektriksel potansiyel ya da elektriksel potansiyel terimleri, bir elektrik alanı içerisinde yer alan herhangi bir noktadaki birimsel elektriği hesaplamak için kullanılan terimlerdir. Bu hesaplama sonucunda elektriksel potansiyel verimi ortaya çıkar ve alan içerisinde bulunan enerjinin noktasal hesaplaması yapılır. Alan içerisindeki her hangi bir noktada elektriksel potansiyeli hesaplayabilme durumu söz konusudur. Skaler bir büyüklük olan elektriksel potansiyel, U harfi ile gösterilir. Birimi ise Volt’tur. Elektrik alanı içerisinde yer alan bir noktadaki elektrik yüklenmesinin sonucunda meydana gelmiş olan şarj olayı kısaca elektriksel potansiyel nedir sorusuna cevap verir.

Elektriksel Potansiyel Nedir?

Elektriksel Potansiyel Hesaplama Formülü

Elektriksel potansiyel ile gerilim arasındaki değeri hesaplayabilmek için; UA = k. (Q/rA) formülü kullanılır. Bu işaretlerin anlamlarına bakıldığında ise;

  • UA: A noktasının elektriksel potansiyeli
  • K: Yükün mevcut olduğu ortama ve birim sistemine bağlı olan katsayı değeri
  • Q: Elektrik yükü
  • rA: A noktasının Q yüküne olan mesafe aralığı şeklindedir.

Potansiyel elektriksel değer skaler bir büyüklük olduğundan ötürü, birden fazla yük miktarının bir araya getirdiği potansiyel, yüklerin cebirsel toplamına eşit olur.

Elektrik Potansiyeli ile Elektriksel Potansiyel Bağlantısı

Elektrik yüklü bir alan içerisinde noktasal Q1 yükünün meydana getirdiği değer, “A” noktasında oluşan elektriksel yük başına düşen kısmı potansiyel elektriksel enerjiye dönüştürür. Bu değere A noktasının elektriksel potansiyel değeri denir. A noktasında Q1 yükünün yerine Q2 yükünün olduğunu düşünülürse, formül değişikliğe uğramakta ve yeni birimler ortaya çıkmaktadır. Elektriksel potansiyel yükünün elektrik potansiyeli ile birebir bağlantılı olması formül esnasında da bu durumun kullanılmasına neden olur. Bu bağlantıyı ortaya çıkarırken kullanılacak olan formül hesaplaması önemlidir.

Elektrik Potansiyeli ile Elektriksel Potansiyel Bağlantı Formülü

İkili arasındaki bağlantıyı hesaplayabilmek için kullanılan formülde;

  • VA: elektrik potansiyel birimi olan Volt
  • U: elektriksel potansiyel birim olan Joule
  • Q: elektriksel yük birimi olan Coulomb
  • D: A noktası ile Q1 noktası arasındaki mesafe birimi olan Metre
  • K: sabit olarak değer kullanımı yapıldığı görülür.

Formül hesaplaması yapılırken elektriksel potansiyel birimine ulaşılmaya çalışılır. Sabit değer ile elektriksel yük birimi çarpılır. Çıkan değer A noktası ile Q1 noktası arasındaki mesafe değerine bölünerek istenen sonuca ulaşılmış olunur. Elektriksel potansiyel ile elektrik potansiyeli formülü bu noktada yer alan bağlantı değerini de ortaya çıkarır.

Elektriksel Potansiyel Nedir?

Noktasal Yükün Meydana Getirdiği Elektriksel Potansiyel Formülü

Noktasal bir yükün kendiliğinden sabit uzaklığa kadar oluşturduğu elektriksel potansiyelin varlığı bazı durumlarda söz konusu olur. Bu elektriksel potansiyel formülünde iki bağlantı arasındaki formül kullanılarak değer alımı mümkündür. Noktasal bir yükün meydana getirmiş olduğu elektriksel potansiyel, iki nokta arasındaki mesafeyi de ortaya çıkarır.

Elektrik yüklü olan bir alanda, noktasal hesaplama yapabilmek için verilen formül, elektrik ile elektriksel bağlantı arasındaki formül ile aynıdır. Bu nedenle formül üzerinden yapılan işlemde iki farklı potansiyel aynı değerde çıkar. Elektrik potansiyeli, elektriğin söz konusu olduğu alanlarda kullanılan önemli bir terimdir.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.