Elektriksel Güç ve Enerji

Elektrik enerjisi, elektriğin medeniyetlerde önemli bir yer kazanmasına sebep olmuş hatta medeniyetlerinde temelinde yer almıştır. Aydınlatmada kullandığımız ampuller, çamaşır makineleri, elektrikli ısıtıcılar veya soğutucular, elektrik motorları gibi cihazlar elektrik enerjisinin hayatımızdaki yerini ortaya koymaktadır. Elektrik enerjisi ile elektriksel güç elde edilmekte ve bu elde edilen güç hayatımızım birçok alanında kullanılmaktadır.

Elektrik Enerjisi Nedir?

Elektrik yüklerinin bulunduğu konumdan veya hareketlerinden kaynaklanan enerji çeşidine elektrik enerjisi adı verilmektedir.

Elektrik enerjisini işlevsel kılan en büyük özelliği, dönüşebilir olmasıdır. Elektrik enerjisi, iş aracılığı ile kinetik enerjiye (potansiyel ya da mekanik enerji) çevrilebilir. Buna ek olarak ısı ile iç enerjiye dönüşerek ısıtma amacı ile de elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Diğer bir elektrik enerjisi kullanım alanı ise elektrik direncinden yararlanılarak, elektrik akımının geçmesi ile ısınan materyalin ışınım yayması ile aydınlatma alanında kullanılmasıdır.

Elektrik enerjisi en basit tanımı ile elektronların hareket etmesi ile elde edilen enerji olarak adlandırılabilir.

Elektriksel Güç ve Enerji

Elektrik Enerjisini Nerelerde Kullanıyoruz?

Elektrikli ısıtıcılarda kullanılan nikrom teller içinden geçen elektrik akımı sayesinde elektrik enerjisinin ısıtma amaçlı kullanılmasına olanak tanır. Çalışma prensini olarak elektrik sayesinde ısınan bu teller hem ısı hem de ışık yaymaktadır. Akkor ( filamanlı) ampullerin de çalışma prensini aynıdır.

Elektriksel güç ve enerji hayatımızda sadece ısıtma ve aydınlatmada değil birçok alanda daha kullanılmaktadır.

Başka bir örnek vermek gerekirse, soğutma işlemi için de elektrik enerjisi kullanmaktayız. Bunlara verilecek en güzel örnekler buzdolabı, derin dondurucu ya da klimalar olabilir. Buzdolabının içerisinde bulunan motorlar elektrik enerjisi ile çalışarak gazı sıkıştırarak soğutma sağlar. Klimalarda elektrik enerjisinin dönüşmesi ile soğutma sağlarlar.

Elektrik enerjisi, elektrikle çalışan bütün aletler için gerekli bir güç kaynağıdır. Elektriksel güç için verilecek olan en güzel örneklerden bir tanesi de elektrikli arabalardır. Bu arabaların içerisinde bulunan elektrik aküsü (batarya) şarj edildikten sonra, batarya araba motoru için elektrik enerjisi sağlar. Söz konusu elektrik motoru da elektrikten aldığı güç ile hareket sağlayarak bu enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürür.

İnşaatlarda kullanılan elektrik motorlu vinçler de elektriksel güç ve enerji kullanımı için örnek verilecek olan yerlerdendir. İnşaatlarda kullanılan vinçler elektrik enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek çalışmaktadır.

Joule Yasası Nedir?

Elektrik enerjisi birimi Joule olarak adlandırılmaktadır. İletkenlerin uçları arasındaki potansiyel farklar sebebiyle hareket haline geçen elektronların içindeki moleküller ve atom ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan hareket enerjisinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Isıya dönüşen enerji için kullanılan formül yapısına da Joule Yasası ya da Joule Kanunu adı verilir.

Elektriksel Güç ve Enerji

Elektriksel Güç Nedir?

Elektrik enerjisinin ne olduğunu anladıktan sonra elektriksel gücün ne olduğunu anlamak çok daha kolay olacaktır.

Elektriksel güç formülü;

P: Güç

W: İş

t: Geçen süre anlamına gelmektedir.

P = W / t

P = I 2 Rt / t

P = I 2R

Bu formül yapısına göre elektriksel enerji elektriksel gücün süre bölünmüş hali olarak ortaya çıktı. İkinci formül ise Ohm kanuna göredir;

V = IR

P = I (IR)

P = IV

Bu formüle göre, elektriksel güç potansiyel fark ve akımla doğru orantılı be ikisinin çarpımına eşittir.

Elektrikle çalışan aletlerin harcadığı elektrik enerjisi miktarı birbirlerinden farklıdır. Çevremizde bulunan elektrikli aletler bir iş yapmaktadırlar, yaptıkları bu iş doğal olarak harcadıkları enerji ile doğru orantılıdır. Bu da demek oluyor ki elektrikli bir aletin birim zamanda harcamış olduğu enerji miktarına elektriksel güç denir.

Örnek olarak elektriksel güç elektrik enerjisi ile çalışan motorlarda mekanik enerjiye dönüşürken, elektrik sobasında ısı enerjisine dönüşmektedir.

Bir önceki yazımız olan Solar Sistemlerde Yıldırımdan Korunma başlıklı makalemizde güneş paneli sistemleri, Solar Sistemler Nedir ve yüzey dokuma işlemi hakkında bilgiler verilmektedir.