Elektrik İç Tesisat Raporu

Binalara elektrik tesisatı kurulumu yapıldıktan sonra, elektrik enerjisinin verilerek sistemin çalışır duruma getirilebilmesi için elektrik iç tesisat raporu hazırlanmış olmalıdır. Elektrik dağıtımını yapan kuruluşlar gerekli ölçümler ve raporlama işlemleri yapılmamış olan sistemlere elektrik dağıtımı yapmayacaktır. Yetkili kişiler tarafından ölçüm cihazları kullanılarak ölçümler yapılır ve hazırlanacak olan raporda, ölçüm cihazı bilgileri, kalibrasyon ayarları ve elde edilen değerler gösterilerek detaylı olarak yazılır. Hazırlanan raporlar yetkili mühendisler tarafından imzalanarak onaylanır.

Rapor İçeriği

Elektrik iç tesisat raporu içeriğinde çeşitli bilgilere yer verilir. Bu bilgiler arasında, ölçüm yapılan tesisle ilgili çeşitli bilgiler, kontrol, ölçümleri yapan ve raporu onaylayan kişilerin bilgileri, ölçüm yapılan tüm noktalar ve ölçüm sonuçları yer alır. Raporun sonunda tesis elektrik iç tesisat sisteminin uygun olup olmadığı açıkça belirtilir. Ölçümler sonucu tespit edilmiş olan tüm eksiklikler raporda belirtilerek, eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerektiği belirtilir.

Elektrik İç Tesisat Raporu

Raporlama Neden Yapılır?

Elektrik iç tesisat raporu istenmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle tesisin elektrik enerjisini en verimli ve en güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini yerine getirmek için raporlamaya ihtiyaç duyulur. Ayrıca tesisin çeşitli kurumlara yapacağı birçok başvurularda iç tesisat raporu istenmekte ve bu raporda tesisatın uygunluk derecesinde olması istenmektedir. İç tesisat raporu olmayan kuruluşlar başvurularını yapamayacak ve işlerini yürütemeyecektir.

Nelere Dikkat Edilir?

Tüm bina ve tesisler için elektrik iç tesisat raporu hazırlanırken, kontrol ve ölçümleri yapacak olan kişilerin yeterlilik belgesine sahip olmasına ve raporu yine Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı Elektrik Mühendislerinin onaylamasına dikkat edilmelidir. Ölçüm işlerinde kullanılacak olan cihazların ölçüm öncesinde kalibrasyon ayarlarının yapılmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanacak olan ölçüm raporunda tüm alanların eksiksiz doldurulmuş olmasına, tesis bilgilerinin, ölçümü yapan kişi bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

İmzalayan kişilerin yetkili olduğunu gösterir ibarelerin bulunması gerekir. Yetkisiz kişiler tarafından imzalanmış olan iç tesisat raporunun geçerliliği olmayacak ve kurumun zarar görmesine neden olabilecektir. Çeşitli kurumlara yapılacak olan başvurularda iç tesisat raporu istenecektir. Her kurum belirlenen aralıklarla ölçüm yaptırmalı ve her ölçümde yeni rapor hazırlatmalıdır.

 

 

Bir önceki yazımız olan Elektrik Faturamda Ceza Var Mı? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.