Alçak Gerilim Parafudrlarının Seçimi

Hayatımızı kolaylaştıran ve her türlü işlerimizin yapılamasını, cihazların çalışmasını sağlayan elektrik enerjisinin yerinde ve doğru kullanılması her zaman önemlidir. Yapılara çekilen şebekelerin doğru planlanması gerekir. Yanlış yapılacak en küçük bir iş bile büyük sorunlara yol açabilecektir. Bu nedenle konutlarda ve sanayi alanlarında kullanılan alçak gerilim parafudr ekipmanlarının doğru seçilmesi gerekir.

Öncelikle parafudr ekipmanlarının üretim teknolojisine dikkat edilmeli, kaliteli ürünler seçilmelidir. Tüm yüksek binalar ve sivri yapılar için zorunlu olan yıldırımdan korunma sistemleri dahilinde uygun projelerin oluşturulması gerekir. Ürün seçimlerimizi hem yıldırımdan korunma tesisatı hem de şebeke darbelerine karşı koruyabilecek özelliklerde yapmalıyız.

Parafudr Nedir?

Yıldırım olaylarında oluşan yüksek akım şoklamaları, elektrik tesislerinde akımın yükselmesine ve cihazların zarar görmesine neden olacaktır. Parafudr ise meydana gelebilecek olan yüksek gerilimi sistemi etkilemeden ve kesintiye uğratmadan topraklama sistemine aktararak cihazların korunmasını sağlayacaktır. Parafudr ekipmanları yapısal olarak yalıtkan bir özelliğe sahiptir sadece yüksek gerilim durumlarında iletken konumuna geçer ve yüksek gerilimi çok hızlı bir şekilde toprağa iletir. Yıldırımdan korunma sistemleri için önemli bir ekipmandır.

Alçak Gerilim Parafudrlarının Seçimi

Parafudr Seçimi

Parafudr seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken özellikler bulunmaktadır. Alçak gerilim parafudr ekipmanlarının kullanılacağı coğrafi konum ile protonel varlığı önemlidir. Aşırı gerilime ve kısa devre olaylarına dayanıklılığına dikkat edilmelidir. Alçak gerilim bulunan tesisler için parafudr 1,5 KA anma akımı özelliğine sahip olmalıdır. Bu oran orta gerilimler için 2,5 KA ve 5 Ka anma akımı değerlerine sahip olmadır. Yıldırım koruma tesisatı için anma akım değeri 5 KA ve 10 KA olarak seçilmelidir. Alçak gerilim parafudr fiyatları kullanım alanlarına ve özelliklerine göre değişmektedir.

Parafudr Çeşitleri

Parafudr ekipmanları kullanılacak tesisler ve kullanım alanlarına göre çeşitlere ayrılmıştır. Bunlar;

  • Ana Dağıtım Panosu Parafudrları
  • Tali Pano Parafudrları
  • Yakın Koruma Grubu Parafudrları
  • Ana dağıtım panasonu parafudrları Tip 1, sınıf 1 B tipi parafudlardır ve alçak gerilim tesislerinin besleme hat girişlerinde kullanılırlar.
  • Tali pano parafurdları, Tip2, IIC tipi alçak gerilim şebekelerinde aşırı gerilim durumlarına karşı koruyucu görevi yapar.
  • Yakın korumu grubu parafudrları ise Tip3, III D tipi olup hassas cihazların bulunduğu tesislerde koruma görevi için kullanılırlar.

Parafurd Tipinin Belirlenmesi

Alçak gerilim parafurd tipi belirlenirken, gerilim değeri, kısa devre akımı ve darbe anma akımı değerlerine dikkat edilmelidir. Yıldırımdan korunma sistemleri için parafurdlar önemli görev yapmakta ve aşırı gerilimlerin şebekeye zarar vermesini önlemektedir. Yıldırımdan korunma tesisatı projelerinin yetkili kişiler tarafından hazırlanmasına, uygun alçak gerilim parafudr seçiminin yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Parafudrlar kısa devre akımına karşı, deşarjlardan ve kaçak akımlarından etkilenmektedir. Topraklama sisteminin doğru hesaplanması önemlidir. Sorun yaşanmaması için alçak gerilim parafurd kısa devre olayları için kısa devre dayanımı kendisinden önceki kesicilerden yüksek olmalıdır. Düşük olması durumunda zarar görebilir ve çevresinin zarar görmesine neden olabilir.

Alçak Gerilim Parafudrlarının Seçimi

Alçak Gerilim Parafudrları

Yüksek gerilim şebekelerinden beslenen, alçak gerilim tesisatlarında parafudrlar gecikmeli abone devre kesici ekipmanlarından sonra tesisata eklenmelidir. Alçak gerilim parafudrları termik koruma ile dizayn edilmiş olmalı ve mekanik sinyalizasyon işaret lambası bulunmalıdır. Parafudr yeşil lamba yanıyorsa çalışıyor, kırmızı lamba aktifse yedek modülün değiştirilmesi gerektiği uyarısını vermektedir.

Yıldırımdan korunma sistemleri ve ana toprak hattına uzak bulunulan yerlerde parafudrların 0.5 m kuralına göre yerleştirilmesi gerekir. Bu bağlantı performansının yüksek olmasını sağlayacaktır. Alçak gerilim parafudr bağlı olduğu sistemler üzerine besleme hatlarından gelebilecek aşırı gerilimlere karşı koruma sağlayacaktır.

Bir önceki yazımız olan Reaktif Güç Nedir başlıklı makalemizde reaktif endüktif güç nedir, reaktif güç ve reaktif güç raporu hakkında bilgiler verilmektedir.