12,5 Kvar Kompanzasyon Kontaktörü Fiyatı

Elektrik sistemlerinin en büyük problemlerinden biri de verimliliktir. Elektrik enerjisi de iletim esnasında bazı kayıplara uğradığı için verimlilik kayıpları yaşanmaktadır. Elektrik enerjisi de kaybolabilen bir enerji çeşididir. Kayıplar genel olarak ısı ya da manyetik akıya dönüşmek suretiyle karşımıza çıkmaktadır. İçinden elektrik enerjisi geçen bir iletken, iletkenin direnci sebebiyle elektrik enerjisine bir zorluk göstermektedir bu da iletkende ısı oluşmasına sebep olmaktadır. Oluşan ısı elektrik enerjisinden kayıp yaşanmasına sebep olur.

Bir diğer kayıp olan manyetik akı ise içinden elektrik enerjisi geçen iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşması prensibi ile alakalıdır. Bu kayıplar her iletim hattında yaşanan standart kayıp biçimleridir. Bu kayıplar dışında reaktif güç adı altında ele alabileceğimiz bir kayıp çeşidi de bulunmaktadır. Reaktif güç ise elektrik hattında alıcı ile üretim merkezi arasında dolaşan ve kullanılamayan gereksiz güç türüdür.

Makinelerin çalışmasını sağlayan aktif gücün iletim performansını etkileyen bu güç çeşidi özellikle elektrik üreten şirketlerin en büyük problemlerinden biridir. Zira bu güç elektrik üretim sınırını çok üste çeker ve doğal olarak oluştuğu için faturalandırmak mümkün değildir. Bunu önlemenin tek ve etkili yolu olan kompanzasyon sistemi işletmelerin kurdurmaları gereken bir pano çeşididir. Reaktif güç kullanım cezalarının yüksekliği göz önüne alındığında 12,5 kvar kompanzasyon kontaktörü fiyatı pano içinde diğer kompanzasyon elemanları ile birlikte üretildiğinde düşük bir seviyede kalmaktadır.

12,5 Kvar Kompanzasyon Kontaktörü Fiyatı

Reaktif Güç Elektrik Hattını Yorar

Elektrik iletiminin öncelikli koşulu her kullanıcıya kaliteli ve ihtiyacı olan seviyede enerji sağlamaktır. Özellikle sanayi bölgelerinde kurulan şalt sahaları ve iletim için tesis edilen trafoların maliyetleri ev kullanıcıları için kullanılanlardan daha yüksektir. Bu bölgeler sürekli üretim olan bölgeler olduğu için elektrik enerjisinin kesintisi kabul edilemez. Bu bölgelerde elektrik şebekesinde bulunan reaktif gücün yüksekliği de hattın ve trafo sistemlerinin ciddi anlamda yorulmasına ve sürekli arıza vermesine sebep olmaktadır. Bunu önlemenin tek koşulu iyi çalışan kompanzasyon sistemleri inşa etmektir. Kompanzasyon sistemleri işletmelerin sorumluluğunda olan pano tipleridir. Üretimin kesintisiz bir biçimde kaliteli olarak devam edebilmesinin sebebi olan bu sistemlerin maliyetleri tesisin talep ettiği reaktif gücün yüksekliğine göre değişiklik göstermektedir. 12,5 kvar kompanzasyon kontaktörü fiyatı pano şeklinde tesise özel imal edilen sistemlerin alınan teklifleriyle birlikte tek başına olduğundan daha ucuza mal edilebilir.

Kompanzasyon Panosu Sistemi Nasıl Korur?

Şebekede bulunan gerçek güç ile reaktif güç arasında teorik olarak bir Cos açısı bulunmaktadır. Bu açının artması gerçek enerjinin verimliliğini düşürür. Reaktif güç Cos açısının artmasına sebep olan bir güç çeşididir. Kompanzasyon sistemleri bu açının 1 derece ya da bu dereceye yakın olmasını sağlar. Böylelikle işletme elektrik enerjisinden maksimum derecede faydalanabilir. 12,5 kvar kompanzasyon kontaktörü fiyatı bu ürünün tek başına kullanılmadığı, pano içinde 10 ad. ve daha fazla olduğu bulunduğu düşünülünce birim fiyat üzerinden almak yerine pano olarak tasarlatmak daha mantıklıdır.

Kompanzasyon Devresi İçin Kontaktör Nasıl Seçilir?

Kontaktör seçiminde cihazların sistemde bağlanacağı kondansatörlerin KVar değerleri iyi bilinmelidir. Ayrıca bu kondansatörlerin nominal yani yüklü haldeyken çalışma gerilimleri iyi bilinmelidir. Çalışma ortamının sıcaklık değeri de dikkate alınmalıdır. Zira kontaktör kontaklarının yüksek gerilim altında açma ve kapama faaliyetlerinin sürekliliği önemli bir unsudur. Bunların dışında 12,5 kvar kompanzasyon kontaktörü fiyatı belirlemede marka ve malzeme kalitesi de etkili olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 12 Kademeli Kompanzasyon Panosu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.