Eş Potansiyel Topraklama Barası

İşletmeler ve büyük binalarda elektrik akımlarında meydana gelebilecek elektrik kaçağı olayları ve yüksek gerilim durumlarına karşı bir takım güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Elektrik akımlarına karşı alınabilecek en iyi güvenlik tedbiri topraklama sistemleridir. Özellikle büyük binalar ve işletmeler için en iyi yöntem eş potansiyel topraklama barası sistemidir. Eş potansiyel topraklama barası nedir? Kısaca topraklama işlemleri için farklı cihazlar ve tesisatlardan gelen topraklama iletkenlerinin bir bara üzerinde toplanması ve topraklama sisteminin güçlü hale getirilmesidir.

Bu nedenle eş potansiyel topraklama barası sistemleri binadaki tüm metal tesisatlar (su boruları, asansör, kalorifer, paratoner, anten direkleri, çelik konsültasyon, iletişim hatları vb. ) üzerinden yapılan topraklama iletkenlerinin bir bara üzerinde birleştirilmesi ile yapılmaktadır.

Eş Potansiyel Topraklama Barası

Eş Potansiyel Topraklama Önemi

Eş potansiyel topraklama barası sistemi ile binanın her hangi bir yerinde meydana gelebilecek gerilim oranı farkları en aza indirilmiş ve topraklama sayesinde tedbir alınmış olur. Genellikle yıldırım olaylarına karşı yapılan güçlü eş potansiyel topraklama sistemi ile aynı zamanda bina iç gerilim sorunları da giderilmiş olmaktadır. Okul, hastane, sanayi tesisleri gibi büyük iş yerlerinde ve elektriğin kullanıldığı tüm alanlarda topraklama sistemlerinin kullanılması zorunludur. Topraklama türlerinin tamamında ortak amaç can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Eş potansiyel topraklama barası ile elektrik kullanılan tüm alanlarda oluşabilecek riskler büyük bir ölçüde ortadan kaldırılmış olacaktır.

Eş Potansiyel Topraklama

Binalar için topraklama işlemleri tek tek yapılabildiği gibi tüm topraklama sistemlerinin daha güçlü ve güvenli olabilmesi için bir bara üzerinde birleştirilmelidir. Eş potansiyel topraklaması, tüm topraklama iletken tellerinin bir bara üzerine bağlanması ve burada bir aparat üzerinde birleştirilen bağlantıların toprağa verilmesidir. Eş potansiyel topraklama barasının üzerinde elektrik tesisatlarından, çeşitli metal tesisat borularından, paratonerlerden gelen topraklama iletkenleri birleştirilir ve topraklama sisteminin en iyi şekilde yapılması sağlanır.

Paratoner Topraklama

Paratoner, yüksek binalar ve sivri uçlu yapılar için yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek yüksek elektrik geriliminin can ve mala zarar vermeden yakalanmasını ve bir iletken aracılığı ile toprağa iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Yıldırım olaylarına karşı yapılacak en iyi topraklama sistemi eş potansiyel topraklama sistemidir. Topraklama sistemi olmadığı ya da olması gerektiği gibi olmayan bir topraklama sistemi yüksek akım durumunda ortaya çıkacak olan kaçak elektrik hem canlılar hem de kullanılan cihazlara zarar verebilecektir.

Eş Potansiyel Topraklama Barası

Bara Kullanılacak Yerler

Topraklama baraları, elektrik üreten tesisatlar dan enerjinin şalt alanlardaki cihazlara güvenli iletilmesini sağlamak için kullanılacaktır. Binalarda yüksek gerilim panoları bulunuyorsa bu panolarda topraklama baraları kullanılır. Genel olarak topraklama baraları, trafo merkezlerinde, santrallerde, şalt sahalarda, akım ölçüm yerlerinde, elektrik dağıtım panoları gibi yüksek akım gerilimi bulunan yerlerde kullanılmaktadır. Bu sistem yapılacak olan topraklama sisteminin güçlü olmasını sağlamaktadır.

Topraklama Direnç Ölçümü

Elektrik kullanılan tüm yapılar için topraklama yapmak zorunludur. Bu işlemleri yapmadan önce yapı etrafında bulunan toprak alanlarda, toprak direnci ölçümü yapılarak, topraklama iletken levhalarının gömüleceği alan tespit edilmelidir. Topraklama direncinin ölçümü, topraklama sisteminde kullanılacak iletken kesitlerinin ve bağlantı yerlerinin belirlenmesi için gerekli hesaplamaların yapılması, yönetmelik ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılması önemlidir.

Topraklama direnci ölçüm işleri ile ilgili yetkili olan kişiler elektrik mühendisleri, elektrik – elektronik mühendisleri olmalı ve Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı olmaları istenmektedir. Topraklama direnci ölçümü yapılırken, ölçü aleti ölçüm çubuk uçları arasında en az 5 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilerek yapılmalıdır. Doğru ölçüm için ölçüm esnasında elektrotlara dokunulmamalıdır.

Bir önceki yazımız olan Reaktif Güç Nedir başlıklı makalemizde reaktif endüktif güç nedir, reaktif güç ve reaktif güç raporu hakkında bilgiler verilmektedir.