Topraklama Malzemeleri Nelerdir?

Topraklama işlemi yapılırken işlem sırasında birçok malzeme ve ekipman kullanılır. Malzemeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe uygun olarak kullanılmalıdır. Peki topraklama da kullanılan malzemeler nelerdir? Topraklama nasıl yapılır? Topraklama malzemeleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabı makalemizde…

Topraklama İşlemi Nasıl Yapılır?

Topraklama işleminin doğru yapılması için kullanılan malzemeler çok önemlidir. Topraklama standartlara uygun olarak yapıldığı zaman oldukça basit bir işlemdir. Topraklama, cihaz üzerinde bulunan kaçak elektriğin kablo ile toprağa aktarılması işlemidir. Topraklama kablosu ve toprak ile kablo arasındaki iletişimi sağlayacak olan iletkenin olması işlem için yeterlidir. Ayrıca topraklama işlemine uygun zeminin bulunması da önemlidir.

Elektrot topraklama malzemeleri arasında yer alan elektrot, toprağa gömülü veya toprak ile iletişimi olan iletken bir malzemedir. Yüzeysel topraklayıcı ve derin topraklayıcı olmak üzere iki kısma ayrılır. Levha, çubuk, şerit ya da örgülü iletken topraklayıcısı olarak görev alabilirler. Bunlar zemin koşulları uygun ise 0,5 ile 1 m derinlikte olan toprağa gömülmelidir. Topraklama işleminde iletkenlik görevini üstlenen malzeme elektrot malzemesidir.

Topraklama Malzemeleri Nelerdir?

Çubuk (Derin) Topraklayıcı

Toprağa çakılı olarak kullanılırlar. Profil çelik ya da borudan imal edilirler. Çubuk topraklayıcılar toprağa olabildiğince dik olarak çakılmalıdır. Bazı durumlarda istenen direncin yayılması için birden çok çubuk topraklayıcı kullanılabilir. Böyle durumlarda çubuklar arasında bulunan açıklık en az bir topraklayıcı boyutunun iki katı olmalıdır. Topraklama malzemeleri arasında yer alan çubuk topraklayıcılar belirli standartlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Levha Topraklayıcı

Levha topraklayıcılar dolu veya delikli levhalardan oluşur. Levha topraklayıcı genel olarak diğer malzemelere göre daha derine gömülür ve direk zemine dikey olarak gömülmesi gerekir. Boyut seçiminde yayılma dirençleri baz alınır. Yayılma dirençlerine göre levha topraklayıcı seçimi yapılmalıdır. Topraklama tesislerinde genel olarak bakır levhaların kullanımı tercih edilir. Levhanın üst kısmı toprak yüzeyinden minimum 1 m aşağıda konumlandırılmalıdır. Bazı durumlarda birden fazla levha topraklayıcı kullanmak gerekebilir. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken nokta levhalar arasında ki açıklığın minimum 3 m olmasıdır. Topraklama yapılacak olan alan topraklama yapısı nedeniyle dirençsiz görülürse kaz ayağı ve yıldız topraklamanın ayakları çubuk elektrot ile desteklenmelidir. Bu üç malzemenin birleşimi işlemin mükemmel olmasını sağlayacaktır.

Topraklama Malzemeleri Nelerdir?

Paratoner

Paratonerler, yıldırımsavar olarak adlandırılır. Yönetmelik içerisinde yer alan paratonerler, havada yer alan elektrik yükünün toprağa iletilmesini sağlarlar. İki bulut arasında olan çarpışma, sürtüşme ya da elektron alışverişi sonucunda ortaya çıkan ışık gürültüsünün toprağa iletilmesinde görev alırlar. Yıldırımdan korunmak amacı ile topraklama sırasında kullanılan malzemedir. Genellikle binaların yüksek olan kısımlarına yıldırımdan korunmak ve topraklama işlemine destek olmak için paratonerler yerleştirilir. Topraklama işleminin yapılmasının nedeni demir iletkene denk gelen yıldırımdan en az hasar ile kurtulmaktır. Böylelikle oluşabilecek zararlı durumlar engellenmiş olur.

Diğer malzemeler

Topraklama İletkenleri: Örgülü bakır, galvaniz şerit gibi malzemelerden oluşur. Yönetmelikte belirtildiği gibi sarı/yeşil kablo kullanılarak yapılmalıdır.

Bağlantı Elemanları: Pabuç, klemens ve diğer yardımcı malzemelere bağlantı elemanları denir. Bağlantı elemanları bakır ve galvaniz malzemeden üretilmektedir.

Topraklama Barası: Topraklama barası, birden fazla iletkenin birleşimine denir. Tüm pano çeşitlerinde topraklama barası bulunmalıdır. Pano içerisinden dağılan tüm topraklama iletkenleri topraklama barasında birleşmelidir. Toprak barası, panoya direk olarak bağlanmalı ve pano gövdesine iletim sağlanmalıdır.

Malzemeler fiyat bakımından değişiklik göstermektedir. Her bir malzemenin kendine göre fiyatı vardır. Tabi ki bu malzemeler çeşide, markaya ve satın alınan firmaya göre de değişiklik gösterebilir. Malzemelerin topraklama uygulaması sırasında belirtildiği gibi doğru kullanılması büyük önem taşır.

Bir önceki yazımız olan Topraklama Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde genel topraklama sistemi, topraklama işlemleri ve yalıtımlı bakır kablolar hakkında bilgiler verilmektedir.