Yıldırımdan Korunma Sistemleri

Yıldırım, yoğun bir elektrik yükü barındırdığı için düştüğü ortamda oldukça yakıcı etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle yıldırımdan korunma yöntemleri, hayati öneme sahip önlemlerdir. Genellikle, yıldırımdan korunma sistemleri yüksek ve kalabalık yapılarda kullanılmaktadır. Böylelikle can ve mal güvenliği teminat altına alınmış olmaktadır. Bulutlardaki elektrik yükünü kendi üzerine çeken ve sonrasında kablolar vasıtasıyla toprağa aktaran alete paratoner denir.

Hayati önemdeki, yıldırımdan korunma tesisatı bazı standartlara sahiptir. Paratonerlerde, paratoner direği, direk kroşesi, paratoner direği tespit kelepçesi, kiremit kroşesi, indirme iletkeni, duvar kroşesi, indirme borusu, topraklama elektrotu gibi bileşenler standart olarak bulunmak zorundadır. Öte yandan, yıldırımdan korunma sistemleri kullanım alanlarına göre farklılık arz etmektedir. Aktif paratoner, Faraday kafesi, Frenklin çubuğu, İç yıldırımlık gibi sistemler vardır.

Yıldırımdan Korunma Sistemleri

Faraday Kafesi Nedir?

Bir yapının iletken metal ile kaplanarak muhafaza altına alınması işlemine faraday kafesi denilmektedir.

Stratejik önemdeki yapılar, yıldırımın yıkıcı etkisinden bu yolla korunmaktadır. Faraday kafesi, oldukça spesifik bir yıldırımdan korunma tesisatı olarak bilinmektedir.

Frenklin Çubuğu Nedir?

Bir binanın, stratejik bir yapının yıldırımdan korunması gerekeceği gibi, noktasal bir hedefin de yıldırımdan korunması gerekebilir. Bu sistem daha ziyade bir heykel gibi noktasal ve yüksek yapılar için kullanılır. Frenklin çubuğu adını, paratonerin mucidi olan Benjamin Franklin’den almaktadır. Sivri uçlu metaller yıldırımı çekerek toprağa aktarır. Bu sayede heykel zarar görmekten kurtulur.

İç Yıldırımlık Sistemi Nedir?

İç yıldırımlık, yıldırımdan korunma sistemleri arasında yer alan ve oluşacak aşırı gerilime karşı yapıyı korumak için başvurulan bir sistemdir. Dış yıldırımlıklar binanın yangına karşı güvenliğini sağlamaktadır. İç yıldırımlık ise bina içerisinde artan gerilimi kendi üzerine alarak, sönümleyen sistemdir. Bu anlamda oldukça kritik bir göreve sahiptir.

Aktif Paratoner Nedir?

İnsanoğlu tarih boyunca bilmediği anlam veremediği ve çözüm getiremediği tüm doğa olaylarından korkmuştur. Yıldırım da bunlardan biridir. Elektrik üzerine çalışmalar yapan Benjamin Franklin, 1752 yılında nihayet paratoneri icat etmeyi başarmıştır. Son derece basit bir mantığa göre çalışmasına karşın hayati öneme sahip olmasından dolayı kullanımı zaman içinde yaygınlaşmıştır. Paratoner, sivri metal uçları ile havadaki elektrik yükünü alarak kabloları ile toprağa iletir ve böylece yıldırımın yıkıcı etkisi yapıdan uzak tutulmuş olur. Bir yaşam alanında önemli bir cihaz olmasından dolayı, yıldırımdan korunma tesisatı için uyulması gereken standartlar mevcuttur. Paratonerlerin tüm bileşenleri yasalara uygun bir biçimde yapılmalıdır.

  • Paratoner direği
  • Direk kroşesi
  • Paratoner direği tespit kelepçesi
  • Kiremit kroşesi
  • İndirme iletkeni
  • Duvar kroşesi
  • İndirme borusu
  • Topraklama elektrotu
  • Termokaynak topraklama
  • PVC hortum

Paratonerde bulunmak zorunda olan bu unsurlar, ayrıca birbirine olan konumu ve toprak altında kalacak kısmı da yasalara göre yapılmak zorundadır.

Yıldırımdan Korunma Sistemleri

Paratoner Nerelerde Kullanılır?

Ortaya çıktığı günden bu yana üstlendiği kritik görev sebebiyle yaygın bir biçimde kullanılan yıldırımdan korunma sistemleri için bazı öncelik alanları vardır. İnsanların yoğun olarak bulundukları büyük iş merkezleri, ibadethaneler, evler, kamu kurumları gibi çok çeşitli yerlerde kullanılır. Yıldırım, yoğun elektrik yükü içerdiği için düştüğü yerde oldukça yıkıcı etkiler meydana getirmektedir. Bundan dolayı insanların hayatı ve mal güvenliğinin temini bakımından paratoner kullanımı denetime tabii tutulan ve sadece yetkili firmalar tarafından yapılan bir işlemdir.

Paratoner Montajı Nasıl Yapılır?

Paratoner, yapının en üst noktasına çıkarılır ve yaklaşık 1,5 metre yukarı yerleştirilir. Paratoner direği 6 metre boyundadır. Yakalama çubuğu ise, paslanmaz çelikten imal edilmiş olan 15 MM’lik bir malzemedir. Bağlantı parçaları toprak altında ve telefon, vb. kablolardan, en az 5 metre uzaklıkta olmalıdır.

Devamını Oku