0216 606 45 15 0555 650 94 45
Reaktif Ceza Oranları

Reaktif Ceza Oranları

Reaktif Ceza Oranları

Ceza oranlarından bahsedilmeden önce Reaktif ceza nedir sorusuna cevap verilmesi daha doğru olacaktır. Reaktif ceza, elektrik piyasasını düzenlemek amacıyla oluşturulan yönetmelikte bulunan kuralların aşılması veya çiğnenmesi durumunda kişilerin karşılaşacakları ceza türüdür, Bu (daha&helliip;)

Devamını Oku
Topraklama Raporu Evrakları

Reaktif Ceza Sınırı

Reaktif Ceza: Alternatif akımla beslenen bir sistem, kendi iç özelliklerine bağlı olarak devreden akım çeker. Örneğin; 10 KW lık bir elektrikli ısıtma cihazı, alternatif akımla beslenecek olursa sünizodal olarak yükselen gerilimle birlikte sistemden çekilen akımda artacaktır. Burada yük rezistif olduğu için sistemin çektiği akım gerilimle aynı fazda 

(daha&helliip;)

Devamını Oku
Trafo Merkezi

Reaktif Ceza Hesaplama

Elektriksel güç görünür güç olarak ifade edilir.Görünür güç aktif ve reaktif bileşenlerden oluşur. Aktif güç işe yarayan kısımdır, bunun yanında aktif güç, gerilim ile akım arasındaki faz farkına bağlı oluşan açının kosinüsü ile gerilim ve akım büyüklüklerinin çarpımıdır. Reaktif güç ise işe yaramayan kısımdır. Manyetik alan oluşturan motor, trafo vb. ile kapasite nitelikli cihazlar reaktif güç kullanır. Reaktif güç, gerilim ile akım arasındaki faz farkına bağlı oluşan açının sinüsü ile gerilim ve akım büyüklüklerinin çarpımıdır. (daha&helliip;)

Devamını Oku