Paratoner, yıldırımların neden olduğu zararları önlemek amacıyla kullanılan bir güvenlik sistemidir. Yıldırımlar, atmosferdeki elektrik yüklerinin yoğunlaşması sonucu oluşan doğal bir olaydır. Bu yıldırımlar, yerden göğe veya gökten yere doğru gerçekleşebilir ve büyük bir enerjiyle beraber gelirler. Bu enerji, binaların çatılarında, ağaçlarda, direklerde veya herhangi bir yüksek noktada yoğunlaşabilir ve ciddi zararlara yol açabilir.

Paratoner Nasıl Çalışır?

Paratonerler, yıldırımların etkisini azaltmak ve zararları önlemek için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem, yıldırımın enerjisini toplar ve güvenli bir şekilde toprağa yönlendirir. Paratonerler genellikle binaların çatılarına veya yüksek noktalara yerleştirilir. Bir paratoner, bir metal çubuk veya direkten oluşur ve çevresinde bir koruma alanı oluşturur.

Paratonerler, yıldırım çarpması durumunda yıldırımın enerjisini toplar ve topraklama sistemine yönlendirir. Bu sayede, yıldırımın binaya veya diğer yapıya zarar vermesi önlenir. Paratonerler, yıldırımın etkisi altında kalarak enerjiyi topladıkları için oldukça dayanıklı malzemelerden üretilirler.

Paratoner Çeşitleri
Paratonerler, kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara göre farklı çeşitlere sahiptir. En yaygın kullanılan paratoner çeşitleri şunlardır:

 • Faraday Kafes Paratoner: Binaların çatılarına veya yapılara monte edilen bir metal çerçeveden oluşur. Yıldırım çarptığında, metal çerçeve enerjiyi toplar ve topraklama sistemine yönlendirir.
 • Franklin Çubuğu Paratoner: Yıldırımın çarpmasını engellemek için kullanılan bir çubuktur. Yapıya monte edilen bir çubuk, yıldırımın enerjisini toplar ve topraklama sistemine yönlendirir.
 • Kafes Paratoner: Büyük altyapı sistemlerinde kullanılan bir paratoner çeşididir. Yüksek gerilim hatları veya trafo merkezleri gibi yerlerde kullanılır. Kafes şeklindeki yapısı sayesinde geniş bir koruma alanı oluşturur.

Paratonerlerin Önemi
Paratonerler, yıldırımların neden olduğu yangın, patlama, elektrik kesintisi gibi zararları önlemek için oldukça önemlidir. Yıldırımların etkisiyle oluşabilecek yangınlar, büyük hasarlara ve can kayıplarına yol açabilir. Ayrıca, yıldırım çarpması sonucu elektrik hatlarında meydana gelen kesintiler de ciddi ekonomik zararlara neden olabilir. Bu nedenle, paratonerlerin doğru şekilde kurulması ve düzenli olarak bakımının yapılması büyük bir önem taşır.

Paratonerler, binaların güvenliğini sağlamak ve yıldırımların neden olduğu zararları önlemek için kullanılan etkili bir güvenlik sistemidir. Doğru şekilde kullanıldığında, paratonerler can ve mal güvenliğini sağlayarak büyük bir öneme sahip olurlar. Bu nedenle, yapıların paratoner sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir.

Paratoner Nedir? Ne İşe Yarar?

 

Paratoner, yıldırımların neden olduğu zararları önlemek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Yıldırımların düşmesiyle meydana gelen yüksek voltajlı akımlar, yapıların elektrik tesisatına ve elektronik cihazlara zarar verebilir. Bu nedenle, paratonerler yapıların çatılarına monte edilerek yıldırımın enerjisini toplayıp güvenli bir şekilde toprağa iletmektedir.

Paratonerler, genellikle metal bir çubuk veya anten formunda tasarlanmıştır. Çatıya monte edilen paratoner, yıldırımın çarpmasını önlemek amacıyla çatının en yüksek noktasında bulunur. Yıldırım çarptığında, paratoner üzerindeki metal çubuk veya anten yüksek voltajı toplar ve bunu yıldırımdan bağımsız bir şekilde toprağa ileterek yapıyı korur.

Paratonerlerin en önemli işlevlerinden biri, yapıların içerisinde bulunan elektrik tesisatını ve elektronik cihazları yıldırımın neden olabileceği hasarlardan korumaktır. Yıldırım düştüğünde oluşan yüksek voltajlı akımlar, elektrik tesisatında büyük hasarlara ve hatta yangınlara neden olabilir. Ayrıca, elektronik cihazlar da yıldırım nedeniyle zarar görebilir veya tamamen kullanılamaz hale gelebilir. Paratonerler sayesinde bu tür hasarlar önlenir ve yapıdaki elektrik sistemi güvence altına alınır.

Paratonerler aynı zamanda can güvenliği açısından da oldukça önemlidir. Yıldırım düştüğünde, elektrik enerjisi yapıya zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda insanlara da zarar verebilir. Bu nedenle, paratonerler sayesinde yıldırımın enerjisi toprağa iletilir ve böylece can güvenliği sağlanmış olur.

Sonuç olarak, paratonerler yapıların yıldırım nedeniyle oluşabilecek hasarları önlemek amacıyla kullanılan cihazlardır. Yıldırımın enerjisini toplayarak güvenli bir şekilde toprağa ileten paratonerler, elektrik tesisatını ve elektronik cihazları korurken aynı zamanda can güvenliğini de sağlar. Bu nedenle, yapıların çatılarına paratoner montajı oldukça önemlidir.

Paratonerin Önemi:

 • Yıldırımın neden olduğu hasarları önler.
 • Elektrik tesisatını ve elektronik cihazları korur.
 • Can güvenliğini sağlar.

 

Paratoner Kime Denir?

Paratoner, halk arasında yıldırımsavar olarak da bilinen bir cihazdır. Yıldırımların neden olduğu zararları önlemek için kullanılır. Paratonerler, yıldırımın düşmesini engellemek veya yıldırımın düştüğü noktaya zarar vermeden enerjisini toplamak amacıyla kullanılır.

Paratonerler, genellikle yüksek binalar, antenler, rüzgar türbinleri ve diğer yapılar gibi yüksek noktalara monte edilir. Bunun nedeni, yıldırımın genellikle en yüksek noktalara düşme eğiliminde olmasıdır. Paratonerler, yıldırımın enerjisini toplayarak ve yere ileterek yapıya zarar vermesini engeller.

Paratonerlerin çalışma prensibi oldukça basittir. Bir paratoner, bir metal çubuk veya anten ile bir topraklama sistemi arasında bağlantı sağlar. Yıldırım bulutlarından gelen yıldırım deşarjları, paratoner çubuğuna çekilir ve topraklama sistemi aracılığıyla toprağa iletilir. Bu sayede, yıldırımın yol açabileceği elektriksel enerji, yapıya zarar vermeden güvenli bir şekilde dağıtılır.

Paratonerlerin kullanımı, yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek yangın, patlama, elektrik kesintisi gibi riskleri minimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca, insanların ve hayvanların yıldırımdan kaynaklanan elektrik çarpması riskini azaltır.

Paratonerlerin etkinliği, doğru bir şekilde planlanması ve düzenli olarak bakımının yapılmasıyla artırılabilir. Bu nedenle, paratonerlerin periyodik olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde onarılması önemlidir. Ayrıca, paratonerlerin standartlara uygun olarak tasarlanması ve kurulması da büyük önem taşır.

Sonuç olarak, paratonerler yıldırımların neden olduğu zararları önlemek için kullanılan önemli bir cihazdır. Yüksek yapılar ve diğer riskli alanlarda kullanılan paratonerler, yıldırımın düşmesini engeller ve yapıya zarar vermeden enerjisini toplar. Paratonerlerin doğru bir şekilde planlanması, düzenli bakımının yapılması ve standartlara uygun olarak kurulması büyük önem taşır. Bu sayede, yıldırımdan kaynaklanan riskler minimize edilir ve güvenli bir çevre sağlanır.

Paratoner Elektriği Çeker mi?

Paratonerler, yıldırımların neden olduğu zararları en aza indirmek için kullanılan önemli bir koruyucu sistemdir. Ancak, paratonerlerin elektrik çekip çekmediği konusu hala bir tartışma konusudur. Bu makalede, paratonerlerin elektrik çekip çekmediği konusunda detaylı bir inceleme yapılacaktır.

Paratonerler, yıldırımların hedefini değiştirerek çevredeki yapıları korumayı amaçlar. Yıldırımlar, atmosferdeki elektrik yüklerinin bir sonucu olarak oluşur. Yıldırımların oluşması için bir yüksek gerilim farkı gereklidir. Paratonerler, bu yüksek gerilim farkını tespit ederek yıldırımın hedefini kendilerine çekmeye çalışır. Bu sayede, yıldırımın binaya veya yapıya zarar vermesi önlenir.

Paratonerlerin çalışma prensibi oldukça karmaşıktır. İçerisinde bulunan metal çubuklar ve iletkenler, yıldırımın enerjisini toplar ve yer altına veya topraklama sistemine ileterek dağılımını sağlar. Bu sayede, yıldırımın etkileri en aza indirilir ve binada veya yapıda meydana gelebilecek yangın, patlama veya hasar riski azaltılır.

Paratonerlerin elektrik çekip çekmediği konusu, bazı insanlar arasında hala bir tartışma konusudur. Bu tartışmanın temelinde, paratonerin yıldırımı kendine çekerek binaya zarar verebileceği korkusu yer almaktadır. Ancak, yapılan bilimsel araştırmalar ve deneyler, paratonerlerin yıldırımı çekmediğini göstermektedir.

Paratonerlerin elektrik çekmediğini kanıtlamak için yapılan deneylerde, paratonerlerin yakınına yaklaşan yıldırımların paratonere değil, doğrudan toprağa indiği görülmüştür. Bu deneylerde, paratonerin yanına yerleştirilen sensörlerle yıldırımın enerjisi ölçülmüş ve paratonere hiçbir enerji geçmediği tespit edilmiştir.

Bu bulgular ışığında, paratonerlerin elektrik çekmediği sonucuna varabiliriz. Paratonerler, yıldırımın etkilerini en aza indirerek binayı veya yapının korumasını sağlar. Yıldırımın enerjisi toprağa iletilirken, binaya zarar verme riski ortadan kalkar.

Sonuç olarak, paratonerlerin elektrik çektiği yönündeki yaygın inanış yanlıştır. Bilimsel araştırmalar ve deneyler, paratonerlerin yıldırımı kendine çekmediğini göstermektedir. Paratonerler, yapıları yıldırımın zararlı etkilerinden koruyarak güvenliği sağlar. Bu nedenle, paratonerlerin kullanımı önemlidir ve yapıların güvenliği için gereklidir.

Paratoner Nerede Var?

 

Paratonerler, yıldırım düşmelerine karşı binaları ve insanları koruyan önemli bir güvenlik önlemidir. Peki, paratonerler nerede bulunur? İşte paratonerlerin yaygın olarak kullanıldığı yerler:

1. Evler: Evlerde paratonerler, binaların çatılarına veya yanlarına monte edilir. Bu sayede evler yıldırım çarpması durumunda korunur ve içerideki elektronik eşyaların zarar görmesi önlenir.

2. Ofis Binaları: Ofis binaları da yıldırım düşmelerine karşı korunmak için paratonerler kullanır. Genellikle bina çatılarına veya yüksek noktalara yerleştirilen paratonerler, binanın içindeki elektronik sistemleri korur.

3. Hastaneler: Hastaneler, hayati öneme sahip tıbbi ekipmanlar ve elektronik sistemlerle donatılmıştır. Bu nedenle, yıldırım düşmelerine karşı korunmak için paratonerler kullanılır.

4. Havaalanları: Havaalanları, uçakların iniş ve kalkış yapması için büyük metal yapılar içerir. Bu nedenle, yıldırım düşmelerine karşı korunmak için paratonerler havaalanlarında yaygın olarak kullanılır.

5. Sanayi Tesisleri: Sanayi tesisleri, genellikle büyük ve karmaşık elektrik sistemlerine sahiptir. Bu nedenle, yıldırım düşmelerine karşı korunmak için paratonerler bu tesislerde kullanılır.

6. Okullar: Okullar, öğrencilerin ve personelin güvenliği için yıldırım düşmelerine karşı korunmalıdır. Bu nedenle, okul binalarında paratonerler bulunur.

7. Alışveriş Merkezleri: Alışveriş merkezleri, birçok insanın bir araya geldiği ve elektronik eşyaların yoğun olarak kullanıldığı yerlerdir. Bu nedenle, yıldırım düşmelerine karşı korunmak için paratonerler bu merkezlerde bulunur.

Sonuç olarak, paratonerler yıldırımdan kaynaklanan zararları önlemek için birçok farklı yerde kullanılır. Evlerden ofis binalarına, hastanelerden havaalanlarına kadar birçok farklı yerde paratonerler bulunur. Bu sayede, insanlar ve mülkler yıldırım düşmelerine karşı korunur ve güvende kalır.

 • Evler
 • Ofis Binaları
 • Hastaneler
 • Havaalanları
 • Sanayi Tesisleri
 • Okullar
 • Alışveriş Merkezleri

Alteksan Mühendislik Elektrik İşlerinde Güvenceniz

Güç sistemlerinizin güvencesi, Alteksan Mühendislik’te. Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere, geniş bir bölgede mühendislik hizmeti sunan firmamız, kompanzasyon, paratoner bakımı, paratoner raporlama, topraklama raporu, tesisat raporu, paratoner satışı ve montajı gibi kritik alanlarda uzmandır.

20 yılı aşkın bir süredir bu sektörde yer alan deneyimli mühendislerimiz, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, siz değerli müşterilerimize güncel ve etkili çözümler sunmaktadır. Kompanzasyon pano bakımından, paratoner montajına kadar tüm elektrik ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.

Alteksan Mühendislik olarak, müşteri memnuniyetini birinci önceliğimiz olarak görüyor, hizmetlerimizi bu ilke üzerine kuruyoruz. Elektrik güvencenizi bize emanet edin, sadece işinizle ilgilenin. Alteksan, sizi her türlü elektriksel riskten korumak için burada.

 

Devamını Oku