0216 606 45 15 0555 650 94 45

Güç ve Dağıtım Transformatörleri Arasındaki Farklar

Voltaj Seviyeleri

Güç transformatörleri, daha yüksek voltaja sahip şebekeler için tercih edilir. Bu voltaj dereceleri duruma göre 33 kV, 66kV, 110 kV, 200kV ve 400 kV olabilir. Güç trafoları yaygın olarak 200 kV’den yüksek voltajlar için kullanılır.

Dağıtım transformatörleri, kullanıcılara elektrik verilmeden önceki son adımda kullanılır. Dağıtım transformatörleri, düşük voltajlar için idealdir. Çoğunlukla dağıtım trafoları 200 MVA’dan düşük olarak derecelendirilmiştir. Bu voltaj dereceleri duruma göre 3.3 kV, 6.6 kV, 11kV, 230 V ve 440V olabilir.

Trafo Boyutu ve Yalıtım Seviyesi

Güç trafosu, dağıtım transformatörlerine göre çok daha büyüktür. Yüksek yalıtıma sahip güç trafoları, üretim istasyonları ve iletim merkezlerinde kullanılırlar. Bu tip trafolar, 33 KV ve % 100 verimlilikten daha yüksek voltajda iletim amacıyla kullanılır.

Dağıtım trafosu, küçük boyutlardadır ve kurulumu da bu sebeple oldukça kolaydır. Genellikle endüstriyel amaçlı 33KV’den ve evsel kullanımda 440v-220v’den düşük voltajlı elektrik enerjisinin dağıtımı için tercih edilirler. Bu tip trafolar % 50 ila %70 arasında verimlilikte çalışırlar. Ayrıca düşük manyetik kayıplara sahiptirler.

Demir ve Bakır Kayıpları

Güç transformatörleri güç üreten istasyonlarda ve iletim şebekelerinde kullanılır. Güç trafoları %100 verimlilik alınacak şekilde çalışırlar ve genelde maksimum yüklenirler. Bu da trafoların direkt olarak tüketiciye bağlı olmadığı anlamına gelir, dolayısıyla güç trafolarında güç dalgalanmalarına pek rastlanmaz. 24 saat boyunca bu tip trafolar tamamen yüklenir. Bu nedenle, bakır ve demir kayıpları 24 saat boyunca gerçekleşir. Bununla birlikte, dağıtım transformatörü çoğu zaman tam yükten daha az yüklerde çalışır. Demir kaybı dağıtım trafolarında gün boyunca gerçekleşirken yük miktarına göre bakır kayıpları belirlenir.

Trafoların Konumları

Güç trafosunda akı yoğunluğu daha yüksektir. Dağıtım trafolarında ise akı yoğunluğu güç trafosuna kıyasla daha düşüktür. Dağıtım transformatörleri ikincil voltajı kullanıcıya ileten son adımdır oysa güç transformatörleri kullanıcıya direkt olarak bağlanmayan önceki adımlarda kullanılır. Uzun yol kat eden enerji voltajı düşürür ve bu sebeple dağıtım trafoları mümkün olduğunca binalara yakın olarak konumlanır.

Devamını Oku
Fabrika Trafo Ünitesi

Fabrika Trafo Ünitesi

Fabrika Trafo Ünitesi

Günlük yaşamda kullanılan elektrik, santrallerde üretimi yapılan elektrik enerjisidir. Yükseltici trafolar sayesinde elektrik enerjisinin gerilim düşümleri ve kayıpları hesaplanır. Elde edilmiş olan gerilim değeri 154 kv’ya kadar yükseltilirken, trafo direklerinin yardımı (daha&helliip;)

Devamını Oku