Schneider Kompanzasyon Kontaktörü

Elektrik şebekesinde kullanılan alternatif akımın son kullanıcı olarak tanımlanan kişilere ulaşması aşamasında birçok işlemden geçmesi ve barajdan prize kadar uzun bir yolu aşması gereklidir. Elektrik enerjisi elektrik kabloları ve dağıtım noktaları olan trafolar ile iletilirken bazı kayıplar yaşanmaktadır. Buna sebep olan şey ise elektrik enerjisinin iletim hattı içinde karşılaştığı direnç sebebiyle başka enerji çeşitlerine dönüşmesi sebep olmaktadır.

Bu durum hem elektrik şirketlerinin hem de son kullanıcıların yararına olan bir durum değildir. Kayıplar ne kadar artarsa hem maliyetler hem de arıza riski o oranda artış gösterir. Elektrik enerjisinin iletildiği hat üzerinde iki çeşit enerji türü bulunmaktadır. Bu enerjilerden bir tanesi gerçek güç bir diğeri de elektrik makinelerinin oluşturduğu reaktif güçtür. Gerçek güç elektrikli cihazın prize takıldığı zaman çalışmasını sağlayan enerji türüdür. Reaktif güç ise elektrik makinelerinin ilk çalışma sırasında anma akımı olarak kullandığı ve sonrasında şebekeye iade ettiği güç türüdür.

Bu güç çeşidi şebekenin iletim kalitesinin önünde bir engel olarak görülebilir. Bunu önlemenin ek yolu ise kompanzasyon devresi kullanmaktır. Reaktif güç oluşturan cihazların yakınında tesis edilen bu sistemler şebekenin aşırı yüklenmesini önleyen koruyucu devrelerdir. İçinde Schneider kompanzasyon kontaktörü bulunan devrelerin amacı elektrik iletiminin kalitesini korumaktır.

Kompanzasyon Sistemi Olmazsa Ne Olur?

Reaktif gücün elektrik iletim hatlarında sebep olduğu aksaklıklara bakacak olursak eğer en başta iletim hattının aşırı yoğunluğundan dolayı iletilen elektrik enerjisinin düşüklüğünden söz edilebilir. Bunun dışında hatta aşırı yüklenme kablolarda ısınmaya sebep olmaktadır. Bu ısınma durumu trafo merkezlerinde aktarıcı ve kesici sistemlerinin de sık sık arıza yapmasına sebep olmaktadır.

Ayrıca elektrik üreten şirketlerin ürettikleri elektriğin reaktif olarak harcanması aldıkları ücretin yetersiz olmasına sebep olmaktadır. Bu da iletim maliyetlerinin artmasının sebebi olmaktadır. Bu yüzden reaktif güç üreten işletmelerde sınır KVar üstüne çıkılması halinde kompanzasyon sistemleri devreye alınmalıdır. Sisteme uygun kondansatör ve Schneider kompanzasyon kontaktörü ile kademeli olarak imal edilen sistemlerin kullanılması zorunluluğu vardır.

Makineler Neden Reaktif Güç Oluşturur?

Reaktif güç oluşumunun önüne geçmenin bir imkanı yoktur. Bu bir makinenin çalışması için gerekli olan enerjinin sonrasında oluşan atık enerjiyi düşürmek mümkündür. Reaktif güç şebekede iletim hattında gereksiz yere dolanan bir güç çeşididir. Makineler tarafından oluşturulduktan sonra bir daha hiçbir şekilde kullanılamamaktadır. Bir çeşit elektriksel atık olarak tabir edilebilir.

Elektrik makineleri elektromanyetik indüksiyon mantığı ile çalışırlar ve makinelerin çalışabilmeleri için bir çeşit mıknatıs kuvvetinin makine içinde oluşması gereklidir. Bu mıknatıs etkisi oluşurken makineler şebekeden normalden fazla akım çekerler. Çok kısa süreler için çekilen bu akım şebekeye tekrar geri verilmektedir. Bu geri verilen akım reaktif gücü meydana getirir.

İlk çalışma akımının beke yerine tesis içinde bulunan istemlerden karşılanması için kullanılan sistemin adı da kompanzasyon sistemidir. Büyük güçlü kondansatörler içinde depolanmış olan elektrik enerjisinin anlık makinelere verilmesi ile şebekenin bu yükü azaltılmaktadır. Schneider kompanzasyon kontaktörü akımın anlık olarak makine yönlendirilmesi için kullanılan anahtar olarak kullanılan elektrik devresinin işlevsel elemanıdır.

Hangi Makineler Reaktif Güç Kullanırlar?

İçinde elektrik bobini bulunan bir çok elektrik makinesi ya da elemanı şebekeden reaktif güç talebinde bulunurlar. Bu elemanlar senkron ya da asenkron çalışan elektrik motorları, kaynak makineleri, içinde elektrik bobini bulunan balast gibi elemanlar olarak sıralanabilir. Reaktif güç talebi ne kadar artarsa elektriğin kalitesi de o kadar düşer. Bunu için bu makinelerin yoğun olarak kullanıldığı her tesiste reaktif güç talebini karşılamak için Schneider kompanzasyon kontaktörü gibi elemanlar ile kontrol edilen kompanzasyon sistemleri kullanma zorunluluğu yasal olarak bulunmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Monofaze Şönt Reaktör Fiyatları başlıklı makalemizde Monofaze Şönt Reaktör, Monofaze Şönt Reaktör Fiyatları ve Şönt Reaktör Fiyatları hakkında bilgiler verilmektedir.