Paratoner Fiyatı Ne Kadar?

Paratoner sistemleri, yüksek binalar ve sivri uçlu yapılarda kullanılmakta ve yıldırım olaylarının önlenmesi amacını taşımaktadır. Paratonerler, yıldırım düşmeden onu yakalamak ve her hangi bir zarara yol açamadan toprağa iletilmesini sağlamaktadır. Yıldırım genellikle sivri uçlu cisimlere yönelmektedir. Paratonerler de sivri uçlu olarak yapılır ve bağlı olduğu bakır iletken tel ile toprakla bağlantısı sağlanır.

Tüm alanlarda teknolojik gelişmeler yaşandığı gibi paratoner sistemleri içinde büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Paratoner fiyatı yapılacak olan risk analizine göre, paratoner özellikleri, kullanılacak iletken kesitlerine göre değişmektedir. Paratoner fiyatı ne kadar bu konuda sabit bir fiyat vermek mümkün olamaz. Fiyat verebilmek için bina risk analizinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Paratoner Fiyatı Ne Kadar?

Paratoner Parçaları

Binalarınız için paratoner sistemi kurdurmak için alacağınız teklifte, paratoner yakalama ucu, çatı direği, indirme iletkenleri, iletken koruma boruları, topraklama levhaları, topraklama çeşidi, bağlantı ekipmanları için paratoner fiyatı, montaj işlemleri gibi tüm hesaplamaların bulunmasına dikkat edilmelidir. Paratoner sistemlerinde kullanılan parçalar olarak, yakalama çubuğu, direk, iniş iletkenleri, muhafaza borusu, PVC hortum, bağlantı parçaları kullanılmaktadır. Montaj işlemlerinde de çeşitli bağlantı ve sabitleme ekipmanları kullanılmaktadır.

Yakalama Çubukları

Yakalama çubukları, yıldırım yakalama sistemlerinde en üst noktada kullanılan parçalardır. Yakalama çubukları boyu en az 50 cm, kesiti en az 16 mm Kare ve ucu sivriltilmiş paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Tesis ve yapılarda en yüksek noktaya konulmaktadır. Eğer bina üstü düzlem bir yapıya sahipse bina köşeleri seçilmeli ve birden fazla paratoner sistemi kullanılmalıdır. Birden fazla paratoner kullanılacak yerlerde iki paratoner arası mesafeler 15 m aralıklarla olmalıdır. Bu paratoner fiyatı artışına neden olacaktır.

Diğer Parçaları

Paratoner sisteminde kullanılan parçalar arasında yer alan direklerin 6 m uzunluğunda ve galvaniz boru özelliğinde olması gerekir. Ucuna yakalama çubuğu takılan bu borular çatı ve duvarlara altlık, kelepçeler ve gergi telleri ile sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. İniş iletkenleri ise montajlarında belirli aralıklarda kroşe kullanılmalı ve bu kroşeler sayesinde dış etkenlerden uygulanacak zorlamaların zarar vermesi önlenmiş olur. Muhafaza boruları dış etkenlere karşı dayanıklı olması için paslanmaz çelikten olmalıdır. İletkenlerin muhafaza borusu içerisinde iletkenliğini korumak için PVC hortumlar içerisinden geçirilerek yalıtkan özelliği sağlanmış olur.

Paratoner Fiyatı Ne Kadar?

Topraklama Sistemleri

Binalar için yapılacak olan tüm topraklama sistemlerindeki amaç, aktif elektrik tesisatlarında oluşabilecek elektrik kaçağı durumlarının oluşturacağı zararları ortadan kaldırmak, aktif kullanılmayan alanlarda oluşabilecek statik elektrik akımlarının, yıldırım sonucu ortaya çıkan yüksek akımların zarar vermesin önüne geçmektir. Binalarda elektrik tesisatlarından, elektrik panolarından, tüm metal tesisat bağlantılarından ve yıldırım yakalama çubuklarından gelen iletkenlerin bir bara üzerinde toplanarak bu bağlantıların toprakta bulunan topraklama levhaları ile bağlanması ile en güvenilir topraklama sistemi yapılmış olacaktır. Bu sistem iki iletken arasında köprü durumuna gelecek bir canlının zarar görmesinin önüne geçmiş olacaktır.

İç Yıldırımlık Tesisatlar

Paratoner sistemleri, tüm yapıyı yıldırım olaylarından korumak için yapılmakta, topraklama sistemi ise yapılarda oluşabilecek elektrik kaçakları, yapının belirli yerlerinde oluşan statik elektriğin toprağa boşaltılmasını sağlamaktadır. Ancak bu sistemler anı gerilim ve aşırı akımlara karşı her zaman koruma yapamamaktadır. Yakın bir çevreye ya da enerji hattına düşen bir yıldırım olayında, enerji hatlarında oluşabilecek aşırı akıma karşı tüm tesisatın ve kullanılan cihazları koruyabilmek için iç yıldırımlık sisteminin kurulumu önem taşımaktadır. İç yıldırımlık sistemleri bağlantı durumlarına göre üç farklı sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflandırmalar B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı olarak adlandırılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Reaktif Güç Nedir başlıklı makalemizde reaktif endüktif güç nedir, reaktif güç ve reaktif güç raporu hakkında bilgiler verilmektedir.