0216 606 45 15 0555 650 94 45

Alteksan Mühendislik yaşam kalitesini arttırmak için elektrik taahhüt hizmetleri vermektedir. Amacımız, sektöründe lider inşaat firmalarına, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli taahhüt hizmetleri sunmaktır.

Entegre yönetim sistemimiz dokümante eder, sistemin etkinliğini ve uygunluğunu sürekli gözden geçirir ve geliştiririz. Sistemin uygulanmasını ve devamlılığını sağlamak için çalışmalar yaparız.

Entegre Yönetim sistemimiz ile ilgili amaç ve hedefleri tespit eder, sürekli gözden geçiririz.

Hizmetlerimizin çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine etkilerini belirler ve kirliliğin ve her türlü kazaların önlenmesini amaçlarız.

Faaliyetlerimizin çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği boyutları ile ilgili yasal mevzuatlara uygun davranırız.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizi 1991´den bu yana etik kurallar çerçevesinde devam ettiririz. Bulunduğumuz ortamda, diğer kuruluşlarla sinerji içinde çalışırız.

Son kullanıcıya maksimum yaşam kalitesini sunmak için değişen teknolojiye entegre oluruz. Yaptığımız işlerde en gelişmiş altyapı sistemlerini önerir ve uygular, nihai müşterilerimize maksimum konforu sağlarız.