Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
NELER YAPIYORUZ?

Yüksek gerilim tesislerinde oluşabilecek tehlikelere karşı, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bir takım gerekliliklerin yerine getirilmesi, yüksek gerilim işletme sorumluluğu bulunan elektrik mühendislerince sağlanmakta veya bu denkliğe sahip, onaylı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, elektrik yüksek gerilim tesislerinde oluşabilecek can ve mal kayıplarına karşı önlem almak, kayıpların önlenmesi ve risk oluşturan hususlarda işletme sahibine gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür.

Elektrik yüksek gerilim tesislerinde, yüksek gerilim işletme sorumluluğu üstlenecek kişilerin E.M.O (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından verilen, Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve S.M.M. belgelerine sahip olma zorunluluğu vardır.

“Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu” belgesi teknik açıdan gerekli nitelikleri taşıyan elektrik mühendislerine veya bu niteliğe sahip kişilere, Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nde yer alan kurumlarca verilmektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu’nun, işletme sahibinin ve EMO (Elektrik Mühendisleri Odası)’nın da bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusunun Başlıca Görevleri Nelerdir